Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-598

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 23 april 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Toerisme - Openbaar vervoer - Unieke reispas - Nationale toeristenpas

toerisme
toeristisch beleid
openbaar vervoer
plaatsbewijs
vervoerskosten

Chronologie

23/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 )
19/6/2015 Rappel
6/7/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-598 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Buitenlandse toeristen raken in verwarring als ze hier een kaartje moeten kopen voor trein, metro of bus. Naast de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS) hebben we in ons land immers ook de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB), De Lijn en de Transport en commun (TEC - Société régionale wallonne du transport) en andere vervoersmodi zoals veerponten of de huurfiets. Als we de buitenlandse toerist willen aanmoedigen om meer te zien van ons land en / of langer te verblijven op meer plaatsen is het aangewezen om de vele vervoersbewijzen, passen en speciale formules drastisch te vereenvoudigen.

Ook het Nederlandse kabinet maakte onlangs deze analyse en kwam met het voorstel om één nationale toeristenpas uit te werken teneinde het buitenlandse gasten makkelijker te maken om met het openbaar vervoer door Nederland te reizen.

Toeristen zien met de verschillende kaartsystemen door de bomen vaak het bos niet meer. Met de toeristenpas kunnen ze voor een vast bedrag een aantal dagen door heel Nederland reizen met trein, bus, tram en veerdienst. Nu kopen toeristen vaak nog losse kaartjes die niet geldig zijn bij andere vervoerders. Ook is het de bedoeling dat buitenlandse reizigers met de pas korting krijgen op toeristische attracties. Studies tonen aan dat dit een positieve impact heeft op de werkgelegenheid. Momenteel zorgt de toeristische sector in Nederland voor 360.000 banen. Nederland kent al regionale toeristenkaarten voor het openbaar vervoer.

In Spanje kan een toerist met de Spain Pass voor een vast bedrag een beperkt aantal treinreizen afleggen. Duitsland biedt toeristen de Schönes Wochenende Ticket, waarmee toeristen in het weekend door het hele land kunnen reizen met de trein. In grote steden is die kaart ook geldig in metro, bus en tram. Een systeem zoals Nederland voor ogen heeft, bestaat voor zover bekend nog niet.

Ook de Nederlandse Spoorwegen is voorstander. De invoering van een nationale toeristenpas zou het land nog aantrekkelijker maken voor toeristen en ervoor zorgen dat ook andere binnenlandse bestemmingen meer toeristen kunnen verwelkomen, zodat ze ook langer in het land verblijven.

Het hoeft geen betoog dat dit sterke initiatief ook in ons land zeer succesvol kan zijn. De toeristenpas zou in een chipkaart of via een applicatie op smartphones kunnen worden uitgewerkt zodat toeristen al vanuit het buitenland de reispas kunnen boeken.

Het betreft een transversale gewestelijke aangelegenheid, wat toerisme als openbaar vervoer betreft, met uitzondering van de NMBS waarvoor de minister bevoegd is.

1) Wat vindt de minister van het Nederlandse initiatief?

2) Is zij bereid haar schouders te zetten onder een gelijkaardig initiatief in ons land, waarmee de buitenlandse toeristen geneigd zullen zijn meer steden en attracties in ons land te bezoeken en ook meer gebruik te maken van ons openbaar vervoersaanbod op alle niveaus? Kan ze desgevallend toelichten of ze dit voorstel voor een unieke toeristenpas wil aankaarten bij de Gewesten? Kan ze concreet toelichten wat dit impliceert inzake de praktische uitwerking, het tijdpad en het overleg?

3) Kan zo'n pas worden geïmplementeerd via een specifieke applicatie voor smartphones die gekoppeld is aan de diverse toeristische attracties die ons land rijk is en dit in samenspraak met de gewestelijke ministers bevoegd voor Toerisme? Ziet ze andere toepassingen en spoort dit voorstel met andere initiatieven die mogelijk op til staan bij de NMBS, zoals het combinatieticket trein en bus of fiets? Kan ze dat toelichten ?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2015 :

1) De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) vindt het Nederlandse initiatief alvast interessant en zal de ontwikkeling van dit nieuwe product in Nederland opvolgen, zodat hier eventueel good practices kunnen worden uitgehaald.

2) In functie van de eventuele ontwikkeling van een gelijkaardig product in België zal het noodzakelijk zijn dat de verschillende vervoersmaatschappijen inderdaad heel nauw samenwerken.

3) Met de voortdurende uitbreiding van de mogelijkheden voor het laden van reisformules op de MOBIB-kaart alsook de ontwikkeling van andere digitale dragers, kan in de toekomst gedacht worden aan een aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en intermodaal OV-product, specifiek gericht op buitenlandse toeristen in België.