Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-438

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 13 februari 2015

aan de minister van Justitie

Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen

euthanasie
ethiek
geestesziekte

Chronologie

13/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 )
24/11/2016 Rappel
27/6/2017 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2099

Vraag nr. 6-438 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De afgelopen weken is er veel media-aandacht geweest voor het dossier Van Den Bleeken. Uiteindelijk werd afgezien van de uitvoering van de euthanasieaanvraag en werd hij overgeplaatst naar het FPC te Gent met het vooruitzicht op een behandeling in Nederland of een aangepaste behandeling te Gent. Gezien deze ontwikkelingen zich op een korte tijdsspanne hebben afgespeeld en de gevoeligheid van dit dossier, had ik graag door u de chronologie van de feiten opgesomd gezien.

Deze vraag betreft een ethische aangelegenheid die aldus overeenkomstig de werking van de senaat een transversale gemeenschapsaangelegenheid is.

1. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad met de heer Van Den Bleeken en het onderwerp van deze gesprekken?

2. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad met de behandelende geneesheer van de heer Van Den Bleeken en het onderwerp van deze gesprekken?

3. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad met de psychiater van de heer Van Den Bleeken en het onderwerp van deze gesprekken?

4. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad met familieleden van de heer Van Den Bleeken en het onderwerp van deze gesprekken?

5. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad de Commissie Bescherming Maatschappij over het dossier Van Den Bleeken en de onderwerpen van deze gesprekken?

6. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad met het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent over het dossier Van Den Bleeken en het onderwerp van deze gesprekken?

7. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad met de heer Fred Teeven, Nederlands Staatssecretaris voor veiligheid en justitie, of met zijn administratie over het dossier Van Den Bleeken en het onderwerp van deze gesprekken?

8. Kan u een chronologisch overzicht geven, sinds uw aantreden, van de tijdstippen waarop u en/of mensen van uw kabinet contact hebben gehad met de heer Fred Teeven, Nederlands Staatssecretaris voor veiligheid en justitie, of met zijn administratie over het dossier Tilburg en het onderwerp van deze gesprekken?