Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1997

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 16 oktober 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof

cultureel erfgoed
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
kunstvoorwerp
museum
archief
Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŰ
incunabel
zaakregister
audit
bescherming van het erfgoed

Chronologie

16/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1996
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2233

Vraag nr. 6-1997 d.d. 16 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een goede preventie van diefstal binnen musea of archieven impliceert de gedetailleerde opname en omschrijving van elk stuk in een inventaris met foto en een regelmatige standplaatscontrole.

Ook moeten er duidelijke regels zijn voor bruikleen, met een beperkte termijn en een systematische opvolging.

De federale overheid staat in ons land nog steeds in voor vele prachtige collecties in diverse musea, zoals het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum voor Midden Afrika en de Musea voor Schone Kunsten. Aangezien in sommige musea tot 80 % van de collectie in archief of in depot zit is een permanente opvolging aangewezen.

Het recente rapport van het Rekenhof " Cultureel en Wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat " werpt heel wat vragen op.

Deze vragen betreffen de gebrekkige registratie van de schenkingen door stichtingen en particulieren aan onze musea, bibliotheken, archieven en wetenschappelijke instellingen.

Volgende passage verontrust mij zeer : " Bepaalde waardevolle objecten zijn niet ge´nventariseerd. Zo weet de bibliothecaris van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) dat een interessante collectie veilingcatalogi niet ge´nventariseerd is. De Koninklijke Sterrewacht van BelgiŰ (KSB) bezit dan weer incunabelen (eerste en tweede drukwerken uit de 15de 16de eeuw) die niet in de catalogus zijn opgenomen. Soms weten de instellingen zelfs niet of er in de niet ontsloten collecties nog waardevolle werken zitten. "

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen (cultuur en media). De bescherming van ons cultuurpatrimonium is een gedeelde bevoegdheid. Het federale luik betreft eerder de handhaving alsook de federale musea en de wetenschappelijke instellingen en het daarin opgenomen cultuurpatrimonium.

In dit kader had ik volgende vragen voor u :

1) Hoe reageert u als beleidsverantwoordelijke op volgende passage van het rapport van het Rekenhof : " Bepaalde waardevolle objecten zijn niet ge´nventariseerd. Zo weet de bibliothecaris van de KMKG dat een interessante collectie veilingcatalogi niet ge´nventariseerd is. De KSB bezit dan weer incunabelen (eerste en tweede drukwerken uit de 15de 16de eeuw) die niet in de catalogus zijn opgenomen. Soms weten de instellingen zelfs niet of er in de niet ontsloten collecties nog waardevolle werken zitten. " ?

2) Hoe kan u garanderen dat er geen stukken verloren gingen uit deze collectie van incunabelen aangezien ze niet geregistreerd is ?

3) Welke stappen zullen er ondernomen worden om de collectie incunabelen uit de 15de en 16de eeuw terstond onmiddellijk gedetailleerd te registreren en op te nemen in de catalogus van de collectie ?

4) Hoeveel collecties zijn nog niet ontsloten ? Hoe worden deze bewaard en wordt elkeen die toegang heeft tot deze collectie geregistreerd ?

5) Welke stappen zullen er ondernomen worden om terstond de aangehaalde collectie veilingcatalogi te registreren ?