Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1976

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 2 oktober 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector

virtuele gemeenschap
visuele kunsten
seksuele minderheid
vrijheid van meningsuiting
cultuurbeleid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Chronologie

2/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1975
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2227

Vraag nr. 6-1976 d.d. 2 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diverse sociale media, en Facebook in het bijzonder, duiken de laatste tijd regelmatig in het nieuws op omdat zij bepaalde foto's weren zonder dat er evenwel sprake is van naaktfoto's. Zo werd door Facebook onlangs een foto geweigerd van een video installatie van de expositie " Kwetsbaar Verlangen " in Dordrecht.

Het beeld waar het om draait komt uit de video installatie " Baby, did you know we already moved more than 768 800 kilometers together ". Op de foto zijn twee in elkaar verstrengelde mannen te zien. Er zijn enkel benen op te zien, geen geslachtsdelen.

De getoonde foto is in overeenstemming met de zogenaamde interne richtlijnen van Facebook. De hele tentoonstelling gaat over trots zijn op wie je bent, over het durven tonen van intimiteit en dit als reactie op homogeweld. Jammer genoeg doet Facebook daar nog een schepje bovenop door het verbieden van een foto van twee mannen die elkaar liefhebben. Dat is een schending van de vrijheid van meningsuiting.

Eerder werden ook Vlaamse musea getroffen door een Facebook verbod. Het socialemediaplatform verwijderde geschilderd naakt van bijvoorbeeld Vlaamse meesters. In een open brief aan Facebook baas Zuckerberg vraagt een groot aantal museumdirecteuren hem om coulanter te zijn.

De culturele instellingen maken veel gebruik van Facebook om reclame te maken voor hun activiteiten. Dat doen ze onder meer door er afbeeldingen van schilderijen op te plaatsen. Maar ze lopen geregeld aan tegen censuur en dit zonder dat er sprake zou zijn van het vertonen van naaktbeelden, wat Facebook verbiedt.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen (gelijke kansen). Ik verwijs naar het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid dat een kader creŽert voor de functionele en transversale werking van het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid, en naar het decreet betreffende de oprichting van het Interfederaal Centrum Gelijke Kansen.

Ik heb dan ook volgende vragen voor u :

1) Hoe reageert u op het verbieden van Facebook van een foto waarin twee mannen in bed liggen? Kan u in deze context meedelen hoe sociale media moeten omgaan met de vrijheid van meningsuiting en de andere grondrechten (non discriminatie, enzovoort)?

2) Deelt u de mening dat de maatschappelijke impact van sociale media een toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de aanbieders, ook ten aanzien van de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting, en dat de grondwettelijke vrijheden dienen te worden gerespecteerd ?

3) Bent u bereid hieromtrent een breed overleg met de sector op gang te trekken op nationaal en, idealiter, op Europees niveau, om een gedeeld kader uit te werken waarin de vrijheid van meningsuiting, alsook het voorkomen van haat en oproepen tot geweld, worden besproken en waarin duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt? Zo ja, kan u toelichten wat de inhoud en het tijdschema is? Zo neen, waarom niet ? Wat stelt u dan wel voor?

4) Heeft u hieromtrent reeds overleg gepleegd met de culturele sector en de museumsector aangezien zij regelmatig in de ban worden gedaan door bepaalde sociale media voor hun promotiecampagnes? Kan u dat uitvoerig toelichten? Heeft dat reeds enig concreet resultaat opgeleverd?