Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1967

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 25 september 2018

aan de minister van Justitie

Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ

islam
religieus conservatisme
extremisme
terrorisme
internet
financiering

Chronologie

25/9/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1966
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2222

Vraag nr. 6-1967 d.d. 25 september 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt er in een recente mededeling voor dat de invloed van het salafisme in Nederland verder groeit.

Het NCTV stelt een nieuwe onrustwekkende tendens vast, namelijk de vermenging van salafisme en jihadisme. Een deel van de salafistische beweging propageert en legitimeert actieve onverdraagzaamheid en antidemocratische activiteiten. Ook is er sprake van een halfslachtige of vergoelijkende houding ten aanzien van jihadistisch geweld. Hiermee vormt op termijn een deel van de salafistische beweging een mogelijke dreiging tegen de nationale veiligheid.

De Nederlandse socioloog Mohammad Soroush ging drie jaar undercover bij salafisten en hij waarschuwt in niet mis te verstane woorden: "Als het erop aankomt is er van loyaliteit ten aanzien van de Nederlandse democratie en haar wetten geen sprake. Salafisten sturen aan op een confrontatie." (cf. De Volkskrant, 14 september 2018, blz. 12).

De NCTV bevestigt deze vaststelling: "Er is sprake van salafistische individuen die verhuld in religieuze termen terroristisch geweld legitimeren en propageren. Het salafisme is groeiend. Het is financieel sterk genoeg om noodlijdende moskeeŽn en islamitische centra te salafiseren."

Dit laatste is bijzonder onrustwekkend daar aldus moskeeŽn en geloofsgemeenschappen die een gematigde leer volgen aldus overgenomen worden en vervolgens gesalafiseerd worden. Dikwijls ontvangen de salafistische predikers en hun gebedshuizen financiŽle steun vanuit het buitenland.

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016 2019, en werden besproken tijdens een InterministeriŽle Conferentie waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gewesten, waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve aspect.

Graag had ik volgende vragen voorgelegd aan u:

1) Hoe reageert u op de vaststellingen van het Nederlandse NCTV dat de invloed van het salafisme verder toeneemt? Stelt u een gelijkaardige tendens vast in ons land? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet en waar liggen dat de verschillen ten opzichte van Nederland wat betreft het beleid?

2) Kan u meedelen of uzelf of de veiligheidsdiensten over informatie beschikken aangaande het aantal landgenoten die aanhanger zijn van het salafisme? Kan u tevens meedelen hoeveel salafistische predikers in ons land op vaste basis actief zijn?

3) Kan u meedelen en dit voor de jongste drie jaar op jaarbasis hoeveel wahabistische moskeeŽn, vzw's en jeugdbewegingen er respectievelijk zijn bijgekomen? Zo neen, over welke andere cijfermatige indicatoren beschikt u? Kan u deze toelichten?

3) Is er ook in ons land sprake van steun vanwege landen zoals Saudi ArabiŽ aan de moskeeŽn, predikers, missiekantoren islamseminaries, enz.? Zo ja, kan u concreet toelichten wat de bedragen zijn en waaruit de concrete steun bestaat en dit opgesplitst naar specifieke moskeeŽn, gebedshuizen en vzw's? Zo neen, kan u dit toelichten?

4) Kan u meedelen of er moskeeŽn of missieposten door Saudi ArabiŽ, Qatar of andere Arabische landen rechtstreeks of onrechtstreeks worden ondersteund? Zo ja, kan u meedelen over dewelke moskeeŽn of missieposten dit zijn en om welke bedragen het gaat op jaarbasis?

5) Kan u toelichten hoe salafistische websites die onder meer op ons land gericht zijn worden aangepakt? Kan u meedelen hoeveel salafistische sites gericht zijn op ons land? Kan u ook meedelen hoeveel salafistische groeperingen actief zijn in ons land? Waar zijn deze gevestigd?

6) Kan u meedelen welke initiatieven er worden genomen om de verspreiding van wahabistische propaganda via het internet te weren door het gebruik van een counternarrative? Kan u dit concreet toelichten?

7) Is er ook in ons land sprake van een groeiend aantal moskeeŽn en islamitische centra die via financiŽle ondersteuning worden gesalafiseerd, zoals onlangs werd vastgesteld in Nederland door de NCTV? Kan u dit concreet toelichten? Zo neen, hoe verklaart u dit?

8) Is er ook in ons land sprake van een vermenging van salafisme en jihadisme waarbij een deel van de salafistische beweging niet alleen actieve onverdraagzaamheid propageert maar tevens antidemocratische activiteiten legitimeert en propageert? Kan u dit concreet en uitvoerig toelichten? Kan u meedelen hoe u dit gaat counteren?