Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1844

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 26 april 2018

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers

wapenhandel
zwarte handel
elektronische handel

Chronologie

26/4/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1843
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2200

Vraag nr. 6-1844 d.d. 26 april 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer zware wapens beschikbaar zijn in Europa. Zonder een nieuw beleid dreigen nog zwaardere wapens uit conflictgebieden als OekraÔne en LibiŽ in handen te vallen van criminelen en terroristen, aldus een uitgebreid rapport van Project Safte, dat de terroristische toegang tot illegale vuurwapenmarkten in Europa onderzoekt, en dat werd uitgebracht door het Vlaams Vredesinstituut.

Enkele vaststellingen uit het rapport had ik graag afgetoetst en dan in het bijzonder de volgende elementen†:

1) In Nederland werden enkele grote wapenvangsten gedaan, waarbij opvallend veel wapens uit Slowakije kwamen. Het betreft automatische geweren en pistoolmitrailleurs van het merk CeskŠ Zbrojovka. De wapens waren in Slowakije onklaar gemaakt voor gebruik en konden daarom volgens de Slowaakse regels zonder vergunning worden geŽxporteerd. Eenmaal in de handen van een kundige wapenexpert konden de wapens echter weer schietklaar gemaakt worden. Er zijn via de Slowakijeroute sinds 2014 naar schatting 10†000 zware wapens op de Europese markt gekomen en een deel daarvan is gebruikt in Brussel en Parijs†;

2) Een opvallende trend is dat steeds vaker wapens in onderdelen worden gekocht, veelal via het internet. Dat kan legaal omdat onderdelen, zoals bijvoorbeeld de body van een pistool, in andere Europese lidstaten zonder vergunning verkocht worden. De verschillende onderdelen worden dan in het eindbestemmingsland verzameld en als een bouwpakket in elkaar gezet.

Zo werden er in de eerste helft van 2015 in Nederland dertig pistolen van het merk Glock in beslag genomen waarvan de kast legaal in Oostenrijk was gekocht en de andere onderdelen legaal in de Verenigde Staten. Het voorbeeld van de Glock laat zien wat er mis is met de Europese wapenregulering. Zolang het mogelijk is om in Oostenrijk zonder vergunning wapenonderdelen te kopen waarvoor in ons land wel een vergunning nodig is, maakt men het criminelen en terroristen wel heel gemakkelijk.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag†: in het Vlaams regeerakkoord wordt aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van de oprichting van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediŽren, met ťťn centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De coŲrdinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral wat betreft de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen†:

1) Werden er ook in ons land reeds zware wapens van het merk CeskŠ Zbrojovka aangetroffen vanuit Slowakije die aldaar zonder vergunning werden geŽxporteerd omdat ze onklaar werden gemaakt, doch niet om onomkeerbare wijze waardoor ze door een wapenexpert terug gebruiksklaar kunnen worden gemaakt door respectievelijk de douane en†/†of de politiediensten†? Zo ja, om hoeveel wapens gaat het†?

2) Kunt u bevestigen dat ook in ons land steeds meer wapens ę†in onderdelen†Ľ worden gekocht (apart aankopen van de body van het pistool en van de respectieve onderdelen van het pistool) die eenmaal ze hier toekomen worden verzameld en als een bouwpakket in elkaar worden gestoken†? Ik verwijs naar het aangehaalde voorbeeld uit Nederland van Glock. Kunt u dit cijfermatig toelichten en aangeven welke wetgevende stappen hiertegen kunnen worden ondernomen, naast het aandringen op Europese afspraken hieromtrent en het afdekken van hiaten ten gevolge van de verschillende nationale wetgevingen†?

3) Bent u het met me eens dat er moet worden opgetreden tegen het apart aankopen van de verschillende onderdelen van verboden wapens uit diverse EU-landen†? Kunt u uw beleid daaromtrent concreet toelichten†?

4) Is de verkoop van in Slowakije onklaar gemaakte pistoolmitrailleurs naar ons land legaal†? Zo neen, kunt u dit concreet toelichten†? Zo ja, welke stappen worden er ondernomen om deze handel te voorkomen†?