Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1547

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 12 september 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's)

elektronisch betaalmiddel
elektronische handel
monetaire emissie
uitgifte van effecten
computercriminaliteit
Financial Services and Markets Authority
financiële voorschriften

Chronologie

12/9/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 )
5/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1548
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2143

Vraag nr. 6-1547 d.d. 12 september 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag betreffende virtuele munten en uw uitvoerig antwoord (schriftelijke vraag nr. 6-1429). De Economische Inspectie is sinds kort bevoegd om hiertegen op te treden wat uiteraard positief is. Daarnaast zou er een informatiecampagne worden opgezet rond dit thema. In diverse landen werden er reeds zogenaamde initial coin offerings (ICO's) opgezet. Het gaat om operaties waarbij geld bij het grote publiek worden opgehaald via de uitgifte van digitale tokens.

Wat betreft het transversaal karakter : de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een interministeriële conferentie, waarop ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Cybercrime is één van de transversale prioriteiten. De beleggingen in zogenaamde « cryptocurrency » vallen hieronder. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de gewesten waarbij de rol van de gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Daarom heb ik volgende vragen voor u :

1) Bestaat er momenteel specifieke regelgeving wat betreft het opzetten van een ICO's ? Zo ja, kunt u die toelichten ? Zo neen, is het niet aangewezen om regelgeving te voorzien teneinde eventuele fraude te voorkomen alsook legitieme ICO's mogelijk te maken ?

2) Kunt u aangeven of een ICO momenteel in ons land expliciet verboden is ? Zo neen, is een verbod zoals momenteel in China wordt ingesteld aangewezen of moet deze veeleer worden onderworpen aan de controle van het FSMA ?

3) Bent u bereid met het FSMA te onderzoeken hoe legitiem ICO's kunnen worden opgezet en kan u dit desgevallend toelichten naar timing en inhoud toe ?

4) Kunt u aangeven hoeveel ICO's tot op heden in ons land plaatsvonden ? Ik verwijs naar onder meer de Nanotec en andere digitale munten ? Kunt u aangeven hoeveel ICO's reeds plaatsvonden alsook om welke bedragen het gaat ?

5) Ziet u economisch potentieel in deze ICO's en heeft u hieromtrent reeds overlegd met Febelfin en / of andere economische actoren ? Kunt u dit desgevallend concreet toelichten ?

6) Kunt u toelichten wanneer de informatiecampagne betreffende virtuele munten van start zal gaan en kunt u aangeven welk budget hiervoor wordt uitgetrokken, welke de boodschap zal zijn alsook wanneer deze van start zal gaan en kunt u aangeven of deze ook over ICO's zal gaan ?