Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1428

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 5 mei 2017

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal

elektronische handel
elektronisch betaalmiddel
kapitaalbelegging
misbruik van vertrouwen
economisch delict
fraude
Financial Services and Markets Authority
kansspel
computercriminaliteit

Chronologie

5/5/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2126

Vraag nr. 6-1428 d.d. 5 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat het transversaal karakter van de vraag betreft : de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een InterministeriŽle Conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Cybercrime is ťťn van de transversale prioriteiten. De beleggingen in zogenaamde " cryptocurrency " vallen hieronder. Het betreft dus een transversale gewestaangelegenheid waarbij de rol van de Gewesten vooral in het preventieve luik te situeren valt.

Uit uitvoerige berichtgeving in de pers in april 2017 bleek dat er in diverse zalen doorheen het land allerhande beleggings- en investeringsclubs digitale munten aan de man te brengen via agressieve verkooptechnieken (cf. Lars Bovť en Pieter Suy in De Tijd van 15 april 2017, blz. 1, 6 en 7). Het betreft onder meer de zogenaamde " Nanotec ", de " Octa Premium Coin ", de " Crypto888 " en de " Onecoin ". Via mond-tot-mondreclame en tijdens feestjes of sportevenementen, zoals in Aalst, worden mensen verleid tot een belegging in de nieuwe " Nanotec ".

Luidens de bedenkers van de digitale munt " Nanotec " zou men op maandbasis vlot rendementen van tientallen procenten kunne halen en dit los van de commissie inkomsten die je uitbetaald krijgt als je nieuwe mensen aanbrengt voor het Nano-clubnetwerk. Enkele mensen blijken zelfs geld te lenen om dit dan vervolgens in de " Nanotec " te steken, aldus De Tijd.

Naar verluidt staat " Nanotec " op de radar bij de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA - Financial Services and Markets Authority), de financiŽle toezichthouder. Deze laatste stelt en ik citeer : " We hebben aanwijzingen dat ook de activiteiten van Nanoclub, dat beweert virtuele munten aan te bieden, van frauduleuze aard zijn, onder meer in de zin van een piramidespel. "

Buitenlandse regulatoren nemen Nanoclub intussen ook in het vizier. In Zweden opende de politie een onderzoek na een waarschuwing van de lokale kansspelcommissie, die er een piramidespel in zag.

Ik heb het hier voor de duidelijkheid niet over bitcoins die werken met de blockchain-technologie en die daadwerkelijk kunnen worden gebruikt als betaalmiddel maar wel over de facto waardeloze digitale munten die nergens worden aanvaard als betaalmiddel en die veeleer de eigenschappen hebben van virtueel monopolygeld.

Daarom heb ik volgende vragen voor u :

1) Kan het FSMA meedelen welke stappen zij reeds heeft ondernomen om te voorkomen dat argeloze beleggers en consumenten / spaarders hun spaarcenten steken in allerhande digitale munteenheden waarbij hen een hoog rendement wordt voorgespiegeld en de karakteristieken veeleer wijzen op het onttrekken van de gelden van spaarders voor eigen financieel gewin via agressieve verkooptechnieken ?

2) Kan het FSMA meedelen hoeveel klachten zij de jongste drie jaar op jaarbasis hebben ontvangen betreffende aanbiedingen voor " pseudo "-beleggingen in digitale munten ? Kan zij meedelen hoeveel gedupeerden reeds spaargeld kwijt zijn ?

3) Wordt het niet meer dan tijd dat uzelf of de economische inspectie duidelijk communiceert naar de burger toe dat dergelijke beleggingen in digitale munten grote risico's inhouden ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, kan dit uitvoerig worden toegelicht ? Wat is de inhoud en de kalender ?

4) Beschikt het FSMA over voldoende instrumenten om op te treden tegen dergelijke aanbieders van waardeloze digitale munten ? Zo ja, welke werden reeds toegepast en wat waren de resultaten ? Zo neen, kan dit worden toegelicht ?