Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1384

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 14 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie

diefstal
ijzerhandel
schrijnwerk
verkoop
automatisering
strijd tegen de misdadigheid

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
3/11/2017 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1385
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2125

Vraag nr. 6-1384 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat betreft het transversaal karakter: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een interministeriŽle conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het betreft aldus een transversale Gewestaangelegenheid waarbij de rol van de gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Op diverse internetsites die zich specifiek op ons land richten (zie link als bijlage bij deze vraag ) wordt reclame gemaakt voor automatische lockpicks. Het betreft apparaten die zeer snel ongeveer alle sloten kunnen openbreken. De gewesten en de lokale overheden zetten zich zwaar in wat betreft inbraakpreventie, maar het spreekt voor zich dat de vrije verkoop van deze toestellen via een eenvoudige muisklik hiermee niet spoort.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende aanvullende vragen:

1) Kan u aangeven of de verkoop van dergelijke automatische lockpicks en andere apparaten die eenvoudig en snel sloten van woningen en vervoersmiddelen kunnen openbreken problematisch zijn in het licht van de inspanningen die dagdagelijks geleverd worden in de strijd tegen inbrekers?

2) Worden dergelijke toestellen op het terrein door inbrekers gebruikt en treffen de politiediensten dikwijls dergelijk materiaal aan wanneer zij inbrekers vatten?

3) Bent u bereid op te treden tegen de websites die zich tot ons land richten en dergelijke inbrekersapparatuur te koop aanbieden en beschikt u hiervoor over voldoende wettelijke instrumenten?

4) Hoe rijmt u verkoop op internet van dit soort apparaten met de diverse overheidscampagnes voor inbraakpreventie, die burgers juist moet wapenen tegen inbrekers?

5) Bent u bereid de vrije verkoop van dit soort apparaten voor inbrekers te stoppen? Zo nee, waarom niet?