Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1245

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 28 december 2016

aan de minister van Justitie

Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude

concurrentiebeperking
organisatie zonder winstoogmerk
horecabedrijf
fraude
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 )
27/6/2017 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1244
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2110

Vraag nr. 6-1245 d.d. 28 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gebruik van verenigingen zonder winstoogmerk (VZW) om onrechtmatig handel te drijven, zichzelf te verrijken zonder belastingen te betalen en de meest onbezonnen aankopen te doen om hierna het onvermogen in te roepen is luidens diverse bronnen een ware plaag geworden. Niet alleen wordt oneerlijke concurrentie aangedaan aan de eerlijke ondernemingen (zoals in de horeca) maar bovendien blijkt deze vorm zich dikwijls te lenen tot faillissementsfraude. Vaak gaan achter deze VZW's personen schuil die onvermogend en†/†of niet traceerbaar zijn. Als tweede of derde man worden vaak personen zonder vast adres genomen.

Bijna in elke gemeente is een politiecel VZW werkzaam die de activiteiten van VZW's nauwlettend in de gaten houdt.

Transversaal karakter van de vraag†: de Gewesten zijn bevoegd voor economie en de federale regering staat in voor de handhaving van misbruik van vennootschappen en de daaruit voortvloeiende oneerlijke concurrentie.

Ik had dan ook graag volgende vragen gesteld†:

1) Welke stappen heeft u beleidsmatig genomen om het misbruik van rechtsvorm, in casu het voeren van handel als hoofdactiviteit onder de vlag van een VZW en†/†of het schenden van het uitkeringsverbod terug te dringen†? Kunt u dit zeer concreet toelichten†?

2) Deelt u de vaststelling op het terrein dat er sprake is van een toename van het misbruik van rechtsvorm en dan meer specifiek onder de vorm van een VZW†? Kunt u dit toelichten†?

3) Kunt u voor de jaren 2013, 2014 en 2015 meedelen hoeveel processen-verbaal en vonnissen er waren voor het schenden van de wettelijke specialiteit van de VZW's†? Hoeveel vorderingen tot staking jegens VZW's werden ingeleid†? Beschikt u over andere cijfermatige indicatoren die wijzen op een toename van het misbruik van rechtsvorm onder de vorm van een VZW†? Kunt u dit zeer uitvoerig toelichten†? Klopt het aanvoelen op het terrein dat dit steeds meer in horecagelegenheden voorvalt†?

4) Hoe gaat u het gebruik van VZW's om onrechtmatige handel te drijven verder terugdringen†? Kan u concreet toelichten wat de maatregelen en het tijdschema zullen zijn†?