Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1049

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 4 oktober 2016

aan de minister van Justitie

Bedienaars van eredienst en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Lonen en pensioenen

verhouding kerk-staat
geestelijkheid
officiŽle statistiek
scheiding tussen kerk en staat

Chronologie

4/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
14/4/2017 Rappel
1/8/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1049 d.d. 4 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 181 van de Grondwet bepaalt dat de wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten ten laste komen van de Staat. Dit grondwetsartikel, dat in 1993 is aangepast ter uitbreiding naar de afgevaardigden van de vrijzinnigheid, heeft een enorme verandering in de praktijk teweeggebracht door de groeiende levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. Een stand van zaken kan ons helpen hier inzicht in te bieden.

De grondwettelijke verwevenheid van Kerk en Staat, zoals onder andere gestipuleerd in artikel 181 van onze Grondwet, is een transversale aangelegenheid. De erkenning van erediensten en de wedden en pensioenen van de bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid zijn een federale bevoegdheid. De materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten is een gewestelijke aangelegenheid.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen :

1) Kan u voor de laatste vijf jaar een overzicht geven van het totaal aantal bedienaars van eredienst en afgevaardigden van de vrijzinnigheid en kan u deze opdelen aan de hand van de volgende criteria :

a) erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing ;

b) leeftijdscategorie (0-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70+) ;

c) nationaliteit (inclusief dubbele nationaliteit indien van toepassing) ;

d) Gewest ?

2) Kan u voor de laatste vijf jaar een overzicht geven van het totaalbedrag dat jaarlijks uitgekeerd wordt aan lonen en pensioenen voor de bedienaars van eredienst en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid en hun vertegenwoordigingsorgaan? Kan u deze cijfers opsplitsen als volgt :

a) per erkende eredienst en afgevaardigden van de vrijzinnigheid ;

b) lonen - pensioenen - vertegenwoordigingsorgaan ?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2017 :

1) In bijlage 1 wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van het aantal mensen voor wie een wedde wordt uitbetaald en dit gerangschikt per erkende eredienst of vrijzinnigheid.

Een verdere opdeling van de cijfers naar leeftijdscategorie en nationaliteit is niet mogelijk.

2) In bijlage 2 wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van de aanwending van het totale budget voor de financiering van de erkende erediensten en vrijzinnigheid (met inbegrip van het nog niet erkende Boeddhisme) en dit geventileerd per burgerlijk jaar. Wat betreft de erkende erediensten, met uitzondering van de islam, zijn er geen afzonderlijke bedragen beschikbaar, aangezien het één begrotingsartikel in de wet betreft. Het is niet mogelijk om een verdere opsplitsing te maken per vertegenwoordigingsorgaan.

Wat betreft de bedragen die werden uitgetrokken voor de pensioenen wordt verwezen naar de minister van Pensioenen, gelet op diens bevoegdheid ter zake.

Tabel met gerangschikt per eredienst of vrijzinnigheid het aantal fysieke personen voor wie een wedde wordt uitbetaald (telkens op 1 januari)

Erkende erediensten en vrijzinnigheid

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Katholieke eredienst

3 280

3 221

3 098

3 006

2 926

2 857

2 832

2 753

2 684

2 589

2 526

2 447

2 399

2 343

2 257

Protestants - evangelische eredienst

101

104

108

113

116

129

127

120

124

123

123

122

132

137

132

Anglicaanse eredienst

11

11

11

10

14

13

13

14

14

15

13

15

14

15

16

Israëlitische eredienst

35

34

34

34

35

35

35

34

35

35

36

37

38

35

35

Orthodoxe eredienst

44

47

48

50

49

47

48

50

51

51

52

51

54

56

55

Vrijzinnigheid

163

192

216

245

268

272

280

305

319

332

334

335

343

339

328

Islamitische eredienst

0

0

0

0

2

2

4

28

29

43

47

63

73

78

78

BUDGET VAN DE FOD JUSTITIE VAN 2010 TOT 2017 (STAND VAN ZAKEN 16 JANUARI 2017)

AFDELINGEN

BENAMINGEN

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

01

Beleidsorganen van de minister van Justitie

2 237 000  €

0,13 %

2 039 000  €

0,11 %

2 338 000  €

0,13 %

- € 

0,00 %

- €

0,00 %

2 958 000  €

0,16 %

2 957 000  €

0,17 %

2 984 000  €

0,17 %

02

Beleidsorganen van de minister van Justitie

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

2 377 000  €

0,13 %

2 395 000  €

0,12 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

11

Beleidsorganen van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie

- €

0,00 %

- €

0,00 %

1 941 000  €

0,10 %

1 974 000  €

0,10 %

1 988 000  €

0,10 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

21

Beheersorganen

21 428 000 €

1,20 %

20 145 000 €

1,11 %

19 119 000 €

1,02 %

21 075 000 €

1,11 %

21 913 000 €

1,12 %

23 072 000 €

1,25 %

56 903 000 €

3,34 %

57 681 000 €

3,29 %

40

Centrale diensten

67 964 000 €

3,80 %

65 674 000 €

3,62 %

67 142 000 €

3,60 %

65 831 000 €

3,47 %

66 792 000 €

3,42 %

58 279 000 €

3,16 %

52 603 000 €

3,08 %

55 891 000 €

3,18 %

51

DG Penitentiaire Inrichtingen

499 986 000 €

27,97 %

511 527 000 €

28,23 %

540 040 000 €

28,95 %

573 440 000 €

30,20 %

613 816 000 €

31,39 %

608 693 000 €

33,03 %

557 649 000 €

32,69 %

543 596 000 €

30,97 %

52

Justitiehuizen

78 197 000 €

4,37 %

72 758 000 €

4,02 %

75 854 000 €

4,07 %

75 722 000 €

3,99 %

78 307 000 €

4,00 %

2 314 000  €

0,13 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

53

Belgisch Staatsblad

9 405 000  €

0,53 %

9 419 000  €

0,52 %

9 367 000  €

0,50 %

9 451 000  €

0,50 %

9 334 000  €

0,48 %

6 534 000  €

0,35 %

6 364 000  €

0,37 %

6 350 000  €

0,36 %

55

Bestuur van de Veiligheid van de Staat

46 254 000 €

2,59 %

46 285 000 €

2,55 %

46 058 000 €

2,47 %

46 294 000 €

2,44 %

49 818 000 €

2,55 %

47 742 000 €

2,59 %

45 188 000 €

2,65 %

44 746 000 €

2,55 %

56

Gewone rechtscolleges

922 065 000 €

51,57 %

942 581 000 €

52,02 %

961 543 000 €

51,55 %

963 001 000 €

50,71 %

968 387 000 €

49,52 %

960 784 000 €

52,14 %

867 788 000 €

50,87 %

921 000 €

0,05 %

59

Erkende erediensten

85 951 000 €

4,81 %

87 068 000 €

4,80 %

88 312 000 €

4,73 %

89 050 000 €

4,69 %

88 357 000 €

4,52 %

83 767 000 €

4,55 %

82 062 000 €

4,81 %

87 411 000 €

4,98 %


Laïciteit

14 109 000 €

0,79 %

14 099 000 €

0,78 %

14 315 000 €

0,77 %

14 438 000 €

0,76 %

14 372 000 €

0,73 %

13 676 000 €

0,74 %

17 722 000 €

1,04 %

19 083 000 €

1,09 %


Islamitische eredienst

3 443 000  €

0,19 %

3 443 000  €

0,19 %

3 391 000  €

0,18 %

3 400 000  €

0,18 %

3 378 000  €

0,17 %

3 175 000  €

0,17 %

4 426 000  €

0,26 %

4 418 000  €

0,25 %


Boeddhisme

216 000 €

0,01 %

216 000 €

0,01 %

221 000 €

0,01 %

204 000 €

0,01 %

205 000 €

0,01 %

166 000 €

0,01 %

165 000 €

0,01 %

162 000 €

0,01 %

62

Bijzondere diensten

33 685 000 €

1,88 %

33 873 000 €

1,87 %

32 940 000 €

1,77 %

30 210 000 €

1,59 %

33 755 000 €

1,73 %

29 073 000 €

1,58 %

11 908 000 €

0,70 %

11 975 000 €

0,68 %

63

Strafrechtelijk beleid

2 875000  €

0,16 %

2 906 000  €

0,16 %

2 794 000  €

0,15 %

2 636 000  €

0,14 %

2 604 000  €

0,13 %

2 361 000  €

0,13 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

64

Ondersteuning van de federale politie

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %

- €

0,00 %


TOTAAL

1 787 815 000 €

100,00 %

1 812 033 000 €

100,00 %

1 865 375 000 €

100,00 %

1 899 103 000 €

100,00 %

1 955 421 000 €

100,00 %

1 842 594 000 €

100,00 %

1 705 735 000 €

100,00 %

1 755 297 000 €

100,00 %