Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9878

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

ETS (Emission Trading Scheme) rechten - Markt - CO2-fraude - Hervorming van het ETS-systeem

emissiehandel
verhandelbaar vervuilingsquotum
fraude
Interpol

Chronologie

18/9/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9880

Vraag nr. 5-9878 d.d. 18 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belastingfraude, vermoedens van witwaspraktijken en beveiligingsaanvallen op rekeningnummers : weinig ellende blijft de Europese handel in emissierechten bespaard. Tot overmaat van ramp is er ook een gigantisch overschot aan emissierechten. De zogenaamde Emission Trading Scheme (ETS) rechten hebben momenteel een junk bond status. Interpol publiceerde een rapport op 2 augustus 2013 dat dieper ingaat op de ETS. Dit systeem is naar verluidt nog steeds vatbaar voor fraude op grote schaal en de georganiseerde misdaad heeft zich ingewerkt in de fraude hieromtrent (cf. http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2013/PR090). De Wereldbank schat dat de markt in CO2-rechten momenteel 132 miljard euro bedraagt. Het is van cruciaal belang, wil men daadwerkelijk bijdragen tot de strijd tegen de klimaatopwarming, dat het systeem minder fraudegevoelig wordt. Het noemenswaardige potentieel om CO2-markten uit te buiten berust op één significante kwetsbaarheid die het onderscheidt van andere markten - de ongrijpbare natuur van CO2 zelf, aldus het rapport. Interpol benoemt echter in een verklaring acht CO2-handelshuizen die actief waren op de Europese markt die recent zijn gesloten vanwege wangedrag. Ook de ETS handel zelf draait niet naar behoren.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Hoe reageert u op het rapport van Interpol en kan u aangeven welke aanbevelingen of maatregelen u actief heeft bepleit of gaat u bepleiten bij de Europese Commissie ?

2) Heeft u weet van fraude die plaatsvond op ons grondgebied en / of daders die vanuit ons grondgebied opereren ?

3) Welke hervorming is noodzakelijk om het ETS systeem terug op punt te stellen ? Wie werkt aan deze hervorming en wat is de timing?

4) Heeft u zicht op het totaalbedrag dat tengevolge de CO2 fraude verloren ging in de Europese Unie (EU) alsook eventueel in ons land ? Hoe reageert u hierop ?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet en de Staatssecretaris voor Leefmilieu, de heer Melchior Wathelet.