Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9740

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Gevolgen voor onze militairen in Libanon - Unifil - Risico's - Veiligheidsmaatregelen

terrorisme
Libanon
strijdkrachten in het buitenland
multinationale strijdmacht

Chronologie

24/7/2013 Verzending vraag
23/8/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9740 d.d. 24 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een eerdere schriftelijke vraag nr. 5-8592 drong ik er op aan om aan Hezbollah op de Europese terroristenlijst te plaatsen. Het staat heden immers vast dat Hezbollah achter de kamikaze aanslag zat van 18 juli 2012 in Bulgarije tegen een bus met toeristen waarbij 5 IsraŽliŽrs en een Bulgaarse buschauffeur om het leven kwamen. Daarnaast steunt Hezbollah actief het Syrische regime bij de verdrukking van de Syrische bevolking.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie beslisten op 22 juli jongstleden om de militaire vleugel van de Libanese groep Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten.

Deze beslissing is wat mij betreft een belangrijke eerste stap. We moeten echter waakzaam zijn wat onze soldaten betreft. Momenteel nemen immers 100 Belgische militairen deel aan Unifil waarbij zij ontmijningsopdrachten vervullen en hun missie werd onlangs onder meer op expliciete vraag van de Verenigde Naties verlengd. Gezien onze troepen aldaar reeds eerder in een hinderlaag vielen van Hezbollah waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen, is het meer dan aangeraden de waakzaamheid te verhogen en voldoende bewapening en beveiliging te voorzien.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Is er sprake van een toegenomen risico wat betreft de missie van onze militairen in Libanon het kader van Unifil? Kan u dit concreet toelichten en zijn er onlangs incidenten geweest? Zo ja, wanneer en wat gebeurde er?

2) Werden bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen in het licht van de beslissing van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie om de militaire vleugel van de Libanese groep Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten?

3) Kan u gedetailleerd aangeven welke maatregelen wanneer worden getroffen om de veiligheid van de Unifil missie in haar geheel alsook de veiligheid van onze manschappen aldaar in het bijzonder te vrijwaren? Kan u dit concreet toelichten in zoverre dit natuurlijk niet de veiligheid van onze manschappen in het gedrang brengt?

Antwoord ontvangen op 23 augustus 2013 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Er is geen indicatie van een verhoogd veiligheidsrisico voor onze militairen bij UNIFIL ten gevolge van de Europese unie-beslissing om de militaire vleugel van Hezbollah op te nemen in de lijst van terroristische organisaties. Er zijn sindsdien ook geen incidenten geweest.

2. De bestaande veiligheidsmaatregelen zijn afdoende en daarom worden actueel geen bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen.

3. Het is niet aangewezen in te gaan op de concrete en gedetailleerde veiligheidsmaatregelen, juist om de veiligheid van onze militairen in operatie niet te compromitteren.