Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9463

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 5 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politievoertuigen die uitgerust zijn met camera's die nummerplaten herkennen

registratie van een voertuig
opnameapparaat
politie
Gegevensbeschermingsautoriteit
gemeentepolitie

Chronologie

5/7/2013 Verzending vraag
16/4/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3648

Vraag nr. 5-9463 d.d. 5 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sommige politiezones hebben zich een voertuig aangeschaft dat uitgerust is met een camera die al rijdend nummerplaten kan herkennen en deze kan toetsen aan bepaalde databestanden. Voor politiezones is dit een dure investering die kan oplopen tot 70.000 90.000 euro, voertuig inbegrepen. Maar daartegenover staat natuurlijk het nut van het systeem. Zo kunnen politiediensten onmiddellijk overgaan tot onderschepping van een voertuig dat een positieve match met de databestanden heeft, bijvoorbeeld omdat het onverzekerd is of omdat het als gestolen geseind staat.

Sinds enkele maanden heeft ook de politiezone van de stad waar ik woon, Aalst, een dergelijke wagen aangekocht. Maar nu blijkt dat op basis van een recente bevinding van de Privacycommissie deze camera's alleen maar in stilstaande positie gebruikt zouden mogen worden, dus niet al rijdend.

Dit doet natuurlijk enkele vragen rijzen:

1) Zijn de politiediensten en politiezones die gebruik maken van cameravoertuigen officieel op de hoogte gesteld van de bevindingen van de Privacycommissie?

2) Gaat u als minister van binnenlandse zaken (wetgevende) initiatieven nemen en/of onderzoeken of ze ook in een rijdende situatie zouden kunnen worden ingezet?

3) Welk gevolg heeft dit voor inbreuken die werden vastgesteld in een rijdende situatie? Moet gesteld worden dat hier sprake is van een procedurefout, wat tot niet-bestraffing kan leiden?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

Ik verwijs naar mijn antwoord in de plenaire van 30 mei 2013 op de vraag van de heer senator Guido De Padt.

De privacycommissie heeft inderdaad in 2012 een aanbeveling geschreven waaruit blijkt dat het juridische kader voor het gebruik van ANPR-camera’s in de zin van de camerawet de lege lata onduidelijk is.

Deze aanbeveling is publiek en kan door iedereen gemakkelijk geraadpleegd worden op de website van de privacycommissie.

Voor wat betreft de inbreuken die werden vastgesteld in een rijdende situatie, bepaalt de “Antigoon”-rechtspraak dat onrechtmatig verkregen bewijs niet per definitie moet verworpen moet worden.

Maar zoals al gezegd, wil ik elke twijfel opheffen en finaliseer ik momenteel een ontwerp tot wijziging van de camerawet.