Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9208

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 5 juni 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Het onveiligheidsgevoel bij treinreizigers

reizigersvervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
criminaliteit

Chronologie

5/6/2013 Verzending vraag
17/6/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3396

Vraag nr. 5-9208 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de meest recente tevredenheidsenquête, die de NMBS driemaandelijks laat uitvoeren, voelt een vierde van de treinreizigers zich niet veilig in en rond het station en zelfs in de trein. Dit gegeven zou in contrast staan met de inspanningen die geleverd zijn om de veiligheid te verhogen. Zowel het aantal veiligheidsagenten van Securail als het aantal beveiligingscamera's is immers opgetrokken. Mogelijke verklaringen voor het toenemende onveiligheidsgevoel zijn de media-aandacht voor geweld, het groeiende aantal reizigers of de stress door vertragingen.

Een van de oplossingen die naar voren wordt geschoven is de installatie van toegangspoortjes om zo conflicten met zwartrijders te voorkomen. De MIVB is bijvoorbeeld in het kader van het SeSaMe-project (Secure and Safe Metroacces) volop bezig alle metrostations van Brussel van toegangspoortjes te voorzien. Dit blijkt een goed en efficiënt alternatief te zijn.

Daarom had ik de volgende vragen voor de minister.

Staan er nieuwe plannen op stapel om dit onveiligheidsgevoel aan te pakken?

Heeft de minister cijfers over de toename van het aantal reizigers en de verhoudingsgewijze toename van het aantal beveiligingsmaatregelen?

Zo ja, zijn de geleverde inspanningen, met de verhoging van het aantal veiligheidsagenten en beveiligingsagenten, dan ook effectief voldoende in het licht van het groeiend aantal reizigers?

Wordt de piste van toegangspoortjes inderdaad onderzocht? Zo ja, kan de minister hierover meer informatie verschaffen?

Antwoord ontvangen op 17 juni 2013 :

Wat het veiligheidsgevoel betreft heb ik al geantwoord in de Commissie Infrastructuur van de Kamer op 14 mei 2013 (CRIV 53 COM 742 blz. 2 tot 4) en mijn voorganger op 13 november 2012 (CRIV 53 COM 579). Ook over de toegangspoortjes heb ik op 23 april 2013 geantwoord (CRIV 53 COM 722 blz. 29 tot 31).

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding en Infrabel hebben reeds acties op niveau van de stations en van het spoornet ondernomen. De NMBS deelt mij de volgende acties mee : ze heeft zich als spoorwegoperator de laatste maanden geconcentreerd op de beteugeling van de fraude aan boord van de treinen met de invoering van een inningsysteem (MODERO). Het is de bedoeling de straffeloosheid te bestrijden waarvan sommige recidive fraudeurs zouden kunnen profiteren. Die liggen immers vaak aan de basis van de problemen in de treinen.