Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9150

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 24 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Het promoten van de federale diplomatie via digitale platformen

virtuele gemeenschap
internetsite
personeel in diplomatieke dienst
diplomatieke betrekking

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
15/10/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3466

Vraag nr. 5-9150 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als mijn informatie klopt, zou in het najaar een oproep worden gedaan om zich kandidaat te stellen voor het diplomatiek examen. Voor velen blijft heel het diplomatieke gebeuren echter een ver-van-mijn-bed-show. De Belgische diplomatie bekender maken bij de bevolking is dan ook niet evident. Toch ben ik ervan overtuigd dat velen best wel eens willen weten wat een ambassadeur, een diplomaat of een consul eigenlijk doen. Dit geldt zowel wat de bilaterale als de multilaterale betrekkingen betreft. Bovendien heeft onze diplomatie de afgelopen decennia en jaren een hele gedaanteverwisseling ondergaan, waarbij ook het takenpakket grondig werd gewijzigd, dit mede door het opkomen van de Europese en regionale diplomatie.

Onze zuiderburen hebben daarom op de populaire site Youtube een eigen kanaal (francediplotv) dat de mensen in het veld aan het woord laat. Op die manier gunt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken de kijker een blik achter de schermen van de uitgestrekte Franse diplomatieke wereld. Daarnaast worden er ook video's op geplaatst die duiding en achtergrond geven bij actuele mondiale gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de Arabische Lente. Maar ook de Franse cultuur wordt via dit kanaal gepromoot. Kortom, er wordt een uitgebreid beeld over Frankrijk zelf en Frankrijk in de wereld getoond.

Ik zou u willen suggereren om te onderzoeken of een gelijkaardig initiatief mogelijk is voor onze eigen Belgische federale diplomatie.

Bent u in dit kader bereid om na te gaan of de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking haar werk in BelgiŽ en in de wereld via het internet, bijvoorbeeld via Youtube, in de kijker kan plaatsen om zo geÔnteresseerden een unieke blik achter de schermen van onze diplomatie te gunnen?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :

Het feit dat er eind dit jaar een diplomatiek examen wordt georganiseerd, indien budgettair mogelijk, maakt dat een extra inspanning naar de universiteiten toe om uitstekende kandidaten voor deze boeiende carrière te blijven aantrekken, zeker gegrond is; het internet is duidelijk een medium dat een bevoorrechte rol kan spelen in het sensibiliseren van het doelpubliek. 

Mijn departement heeft hier echter niet op gewacht om reeds aanwezig te zijn op de sociale media. Sinds februari 2012 maakt de dienst communicatie op een efficiënte manier gebruik van Twitter om persberichten, speeches en reisadviezen te verspreiden. Ook filmpjes die intern worden gemaakt, worden op deze manier verspreid. Zo bijvoorbeeld voor de Internationale Vrouwendag, waarbij het woord werd gegeven aan vrouwelijke personeelsleden. Ook voor de Dag van Europa werd een fillmpje gemaakt. Op die dag bezochten een twintigtal diplomaten scholen en studenten in de vier hoeken van het land. Twitter wordt ook gebruikt bij crisiscommunicatie. Tot op heden volgen 1.188 mensen op deze manier het Departement op Twitter, en dit aantal stijgt snel. 

Onze aanwezigheid op Facebook kent ook een duidelijke groei. Al onze diplomatieke posten zullen zeer binnenkort instructies ontvangen om hen aan te moedigen om aanwezig te zijn op sociale media, volgens voorwaarden die duidelijk zijn vastgelegd. 

Uw suggestie om eveneens gebruik te maken van Youtube is zeker pertinent en zal ook onderzocht worden; het sociaal medialandschap is voortdurend in beweging en we moeten ook niet overal op aanwezig zijn. 

Ik hoop U hiermee te hebben overtuigd dat ik me zeer bewust ben van het nut van de instrumenten die U heeft aangehaald, dat mijn Departement reeds verschillende projecten heeft uitgewerkt en toepast, rekening houdend met de middelen die ter beschikking zijn en dat we ten slotte nieuwe opportuniteiten zullen blijven onderzoeken, zoals ook degene die u vandaag heeft aangehaald.