Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9147

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 24 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Het ontbreken van een reisadvies voor de Democratische Volksrepubliek Korea

Noord-Korea
Belgen in het buitenland

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
15/10/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3416

Vraag nr. 5-9147 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kunnen Belgen die een buitenlandse reis plannen kennisnemen van de laatste reisadviezen. Van ongeveer 177 landen kan men zo actuele en betrouwbare reisinformatie terugvinden waaraan men eventueel zijn reis kan aanpassen. Niet alleen voor de hand liggende landen worden er behandeld, ook landen waar maar weinig Belgen naartoe reizen of waar we geen diplomatieke post hebben, komen aan bod.

Gezien de gespannen situatie, is het dan ook verwonderlijk dat er nergens op de website een advies te lezen valt voor de Democratische Volksrepubliek Korea ofwel Noord-Korea. Dat er maar weinig Belgen zijn die een reis plannen naar Noord-Korea, is volgens mij geen reden zijn om geen advies over dat land te publiceren, zeker gezien de militair-politieke spanningen van dit ogenblik. Er bestaan immers wel reisadviezen voor heel wat andere landen, waar ook maar weinig Belgen naartoe reizen, net zoals er ook adviezen zijn die het reizen naar bepaalde landen volledig ontraden. Nochtans is het wel zo dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van bijvoorbeeld Nederland, Zweden, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk wel een reisadvies voor Noord-Korea hebben. Bijkomend gevolg hiervan is dat Belgen ook niet doorverwezen worden naar ambassades van die EU-landen die wel een ambassade hebben in Pyongyang, en waar onze landgenoten in nood conform de Europese regels terechtkunnen.

1) Waarom is er geen reisadvies voor de Democratische Volksrepubliek Korea terug te vinden op de website? Bent u bereid om alsnog een reisadvies uit te schrijven?

2) Kan er een duidelijker verwijzing gebeuren naar de ambassades van de EU-landen zoals die van Zweden, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland voor het geval Belgen zich in nood zouden bevinden, bijvoorbeeld door een verwijzing op de site diplomatie.be en/of op de site van onze ambassade in Seoel?

3) Van welke andere landen heeft BelgiŽ nog geen actueel reisadvies?

4) Hebt u enig idee hoeveel Belgen er jaarlijks naar de Democratische Volksrepubliek Korea reizen en of er zich op dit ogenblik Belgen in Noord-Korea bevinden?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :

Alvorens in te gaan op de vraag van de heer senator, wens ik hem vooreerst te danken voor de belangstelling die hij toont voor de reisadviezen die mijn departement publiceert op de website www.diplomatie.belgium.be.

De dienst die zich specifiek bezighoudt met de analyse, samenstelling en publicatie van reisadviezen, zag dit aantal de voorbije tien jaar aanzienlijk stijgen. Waar er in 2004 amper negentig landen werden gecoverd, staat de teller momenteel op 177 reisadviezen.

Dit brengt me tot de essentie van de vraag van de heer senator. Een reisadvies moet worden gezien als een bijkomende informatiebron waarop landgenoten of andere geïnteresseerde personen en organisaties zich kunnen baseren om hun beeld over een bepaald land of regio te vervolledigen. Meestal worden reisadviezen gelezen als voorbereiding op een reis of een zakentrip, maar ze staan ook ter beschikking van Belgische expatgemeenschap in het buitenland. De reisadviezen worden opgesteld door de diplomatieke posten in het buitenland op basis van een analyse van de situatie ter plaatse.

U vraagt waarom er thans geen specifiek reisadvies is voor Noord-Korea.

De beslissing om dit niet te doen, werd genomen op grond van een aantal parameters:

Verschillende EU lidstaten hebben intussen een bericht aan hun gemeenschap in Korea gestuurd betreffende de veiligheidssituatie op het Koreaans Schiereiland. Geconfronteerd met vragen om verduidelijking vanwege de Belgische gemeenschap in Zuid-Korea, heeft de Ambassade Seoel een bericht uitgestuurd aan alle gekende Belgen. Dit bericht luidt als volgt:

“De Ambassade van België volgt de situatie op het Koreaanse schiereiland op de voet in nauw overleg met de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, de vertegenwoordigingen van de EU lidstaten, de Zuid-Koreaanse overheid en het United Nations Command. Ondanks de bedreigingen van de Noord-Koreaanse autoriteiten is een aanpassing van het reisadvies op dit moment niet nodig (www.diplomatie.be) noch om bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen. De Ambassade vraagt aan de Belgen op doorreis in Zuid-Korea om hun aanwezigheid te melden bij de ambassade om zo gemakkelijker bereikbaar te zijn in geval dit nodig mocht blijken. (12 april 2013)”.

Een link naar het reisadvies over Zuid-Korea is ook gepost op de website van de ambassade in Seoel en luidt:

“Reizen naar de Republiek Korea houdt normaliter geen specifieke veiligheidsrisico's in voor toeristen of zakenlui”.

Ondanks de huidige spanningen op het Schiereiland is er op dit moment geen bijzonder verhoogd veiligheidsrisico voor reizen naar de Republiek Korea.

“Reizigers worden wel aangeraden hun aanwezigheid in het land te melden aan de ambassade van België zodat met hen, indien nodig, contact kan worden opgenomen.”

Tot slot kan ik het geacht lid meedelen dat er een zeventiental bestemmingen zijn wereldwijd die, zoals Noord-Korea, niet voorzien zijn van een specifiek advies. Hiervoor werden dezelfde parameters gebruikt als hierboven vermeld.