Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9140

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 24 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Het Belgische militaire engagement in Mali en mogelijke gijzelingen

Mali
vrijheidsberoving
religieus conservatisme
multinationale strijdmacht

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
15/10/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3332

Vraag nr. 5-9140 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 11 Januari begon Frankrijk in Mali 'operation Serval'. Radicale islamgroeperingen als Aqim, die gesteund worden door Saudi-ArabiŽ werden steeds meer een reŽle bedreiging voor het centrale bestuur in Bamako. BelgiŽ engageerde zich door ongeveer 75 soldaten, twee helikopters en twee C-130's te sturen ter logistieke ondersteuning. Aanvankelijk was de missie een enorm succes en al snel slaagde Frankrijk erin Europa warm te maken voor een Europees engagement. Daaruit volgde de EUTM-missie die weldra van start zal gaan. Het doel is de Malinese troepen op te leiden om zo een Afrikaanse oplossing voor het conflict te vinden. Er zullen 200 opleiders uitgestuurd worden met daarnaast nog eens 250 ŗ 300 militairen die de opleiders moeten beschermen. BelgiŽ engageert zich ook in dat project en heeft 50 militairen beloofd om de opleiders te beschermen.

Steeds meer worden echter ook de gevaren van de missie duidelijk en daarvoor mogen we niet blind zijn. Het groot aantal Franse burgers die gegijzeld worden is daarvan een uiting. In de regio zou zich een echte losgeldindustrie ontwikkelen.

Daarom had ik de volgende vraag voor de minister.

1) Hoeveel Belgen bevinden zich momenteel in de regio, dat wil zeggen in Mali en in zijn buurlanden?

2) Lopen wij met ons groeiend engagement het risico dat ook Belgen het doelwit worden van gijzelingen?

3) Plant de minister specifieke maatregelen om dat te vermijden? Is er een draaiboek voor het geval ťťn of meer Belgen het slachtoffer worden van een gijzeling?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :

In antwoord op de vraag van het geacht lid kan ik hem hieromtrent volgende antwoorden meegeven:

  1. Op grond van de gegevens waarover onze verschillende bevoegde ambassades beschikken, verblijven er thans ongeveer 1 100 landgenoten permanent in deze regio. Een goed deel van deze Belgen is er professioneel actief, te meer omdat zij de dubbele nationaliteit bezitten. Wat het toerisme betreft, is het evenwel niet mogelijk precieze cijfers op te geven voor deze regio. Vermoed wordt dat dit aantal eerder gering zal zijn (enkele tientallen per jaar), omdat er thans voor bijna al deze landen een uitgesproken ontradend advies is geformuleerd. Navraag bij de Belgische koepelvereniging van de touroperators bevestigt dit vermoeden.

  2. Ik wens het achtbare lid er attent op te maken dat het risico op ontvoeringen nooit volledig kan worden uitgesloten, los van een deelname in de operatie Serval in Mali.

  3. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken onderneemt in deze actie op twee verschillende manieren. In de eerste plaats door via de reisadviezen te communiceren naar de burger toe. Gezien de huidige problematiek in de Sahel, werd voor het merendeel van de landen in deze regio een negatief reisadvies gepubliceerd. De reisadviezen van deze landen bevatten bovendien ook vaak een expliciete verwijzing naar het risico op ontvoering. Op deze manier trachten we het aantal reizen naar deze landen te beperken en burgers zo veel als mogelijk bewust te maken van dit risico.

    In de tweede plaats door waarschuwingen uit te sturen via SMS/ e-mail naar de Belgen die al ter plaatse zijn en wiens gegevens gekend zijn bij onze diplomatieke posten.

    Indien een Belgische burger alsnog zou worden gegijzeld, zal de Belgische staat zich ten volle inspannen om diens vrijlating te verzekeren.