Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8592

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen

terrorisme
Libanon

Chronologie

25/3/2013 Verzending vraag
5/7/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8600

Vraag nr. 5-8592 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de Nederlandse krant Trouw kon men onlangs het volgende lezen: "Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken wil zowel de militaire als de politieke tak van Hezbollah op de Europese lijst van terreurorganisaties plaatsen. Daarmee kiest Timmermans voor de aanpak van IsraŽl en de Verenigde Staten en niet voor de lijn van bijvoorbeeld BelgiŽ en Groot-BrittanniŽ, die wel in gesprek willen blijven met de gematigde krachten binnen Hezbollah.".

Onderzoek wees eerder uit dat Hezbollah vorig jaar een bomaanslag pleegde op een bus met toeristen aan de luchthaven in Bulgarije, aldus recente officiŽle berichtgeving vanwege de Bulgaarse overheid dd. 2 februari 2013. Ook onze troepen in Libanon werden onlangs in een hinderlaag gelokt door deze terroristen. Het Duitse ministerie voor Buitenlandse Zaken vertelde aan de Jerusalem Post dat het land een verbod van Hezbollah "overwoog". Duitsland constateerde in 2012 in eigen land een toename met 950 Hezbollah-leden. De Nederlandse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken bepleitten onlangs het plaatsen van Hezbollah op de terreurlijst van de Europese Unie. Hezbollah wordt in Nederland als groep reeds illegaal beschouwd. Het Verenigd Koninkrijk heeft enkel de gewapende vleugel verboden.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Bent u bereid Hezbollah op de terroristenlijst te plaatsen naar het voorbeeld van Nederland en andere landen of bent u minstens bereid de militaire vleugel van Hezbollah op de terroristenlijst te plaatsen? Zo ja, kunt u de timing toelichten? Zo neen, waarom niet en kunt u dit zeer uitgebreid toelichten?

2) Kunt u aangeven hoeveel leden Hezbollah in ons land telt en klopt het dat zij steun genieten op bepaalde religieuze ontmoetingsplaatsen? Kunt u de cijfers toelichten alsook om welke religieuze ontmoetingsplaatsen het gaat?

3) Klopt de stelling, weergegeven in de krant Trouw, dat ons land in gesprek wil blijven met de gematigde krachten binnen Hezbollah? Kunt u aangeven wat er volgens u moet worden verstaan onder gematigde krachten?

4) Verandert het officiŽle rapport van de Bulgaarse overheid, dat duidelijk vaststelt dat Hezbollah betrokken is bij de aanslag op een bus in Bulgarije, uw standpunt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2013 :

Omdat de vragen 1 en 4 aan elkaar gebonden zijn geef ik u hier een gezamenlijk antwoord.

Zoals ik het al gezegd heb in de Senaat begin februari, heeft de Belgische regering nota genomen van de communicatie van de Bulgaarse autoriteiten over de aanslag in Burgas. We wachten nu op meer gedetailleerde informatie van de Bulgaarse autoriteiten. Omdat de conclusies van het rapport nog niet bekend zijn is het voorbarig om een duidelijk standpunt te bepalen. Bovendien zal ik de Belgische houding in samenspraak met mijn Europese partners bepalen. Er zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties plaatsen, maar we kunnen ook sancties (beperkende maatregelen) nemen tegen individuele personen.

België hecht veel belang aan het Europese overleg ter zake en zal in dit dossier geen eenzijdige beslissing nemen. Ik kan eventueel meer details geven nadat ik hierover met onze Europese partners heb kunnen praten en nadat ik een meer gedetailleerd verslag van de Bulgaarse autoriteiten heb kunnen lezen. De daders van de aanslag zullen in elk geval worden berecht

Wat de tweede vraag betreft verwijs ik naar de bevoegde ministers van Justitie en Binnenlandse zaken die dezelfde vragen hebben gekregen.

3- Wat uw vraag over de eventuele contacten van België met gematigden binnen Hezbollah betreft, wil ik u eraan herinneren dat tot enkele weken geleden, voor het ontslag van eerste minister Mikati, de Libanese regering was samengesteld met leden van Hezbollah. Onze eerste doelstelling bij officiële contacten met de Libanese regering is om hun akkoorden te respecteren en niet de spanningen aan te wakkeren, zeker in een context die al verslechterd is door het conflict in Syrië.