Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8015

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2013

aan de minister van Justitie

Openbaar vervoer - Misdrijven - Vlaanderen - Veroordelingen - Stand van zaken

openbaar vervoer
officiŽle statistiek
gerechtelijke vervolging
diefstal
lichamelijk geweld
vandalisme
handel in verdovende middelen
criminaliteit

Chronologie

4/2/2013 Verzending vraag
10/9/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8014

Vraag nr. 5-8015 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Kan de geachte minister mij voor de jaren 2010, 2011 en 2012 meedelen hoeveel misdrijven er werden gepleegd op het openbaar vervoer per gerechtelijk arrondissement in Vlaanderen?

2) Kan zij de misdrijven opsplitsen in volgende categorieŽn: misdrijven betreffende openbare orde en openbare veiligheid, gewone diefstal, handel in verdovende middelen, slagen en verwondingen, diefstal met geweld, vandalisme?

3) Hoeveel zaken werden geseponeerd?

4) Kan zij voor wat de berechte zaken betreft meedelen in hoeveel zaken er een veroordeling werd uitgesproken, er opschorting van straf of vrijspraak werd verleend?

Antwoord ontvangen op 10 september 2013 :

Op grond van de inlichtingen die mij door de Federale politie, het College van Procureurs-generaal en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid werden overgemaakt, kan ik het volgende antwoorden.  

Antwoord vraag 1

Tabel 1 in bijlage betreft het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten op het openbaar vervoer per gerechtelijk arrondissement, zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) op basis van de processen-verbaal. Deze gegevens worden weergegeven op niveau van het Vlaams Gewest voor de periode 2010 - 2011, alsook voor het eerste semester van 2012. 

Antwoord vraag 2

Tabel 2 in bijlage bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten op het openbaar vervoer per hoofdcategorie, zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank op basis van de processen-verbaal. Deze gegevens worden weergegeven op niveau van het Vlaams Gewest voor de jaren 2010 – 2011, alsook voor het eerste semester van 2012. In bovenstaande gevallen zijn de volgende plaatsbestemmingen gekoppeld aan de term "Openbaar vervoer": Autobus/autocar, Bushalte, Busstation, Metrostation, Metrotrein, Spoorweg, Spoorwegstation, Tram, Tramhalte, Trein en Trolleybus.  

Antwoord vraag 3

De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie kunnen geen elementen van antwoord verstrekken op de gestelde vragen. In het REA/TPI-informaticasysteem van de correctionele parketten is immers geen registratie voorzien van de aard van de pleegplaats (bijvoorbeeld openbaar vervoer). Enkel de geografische locatie (de stad of gemeente waar de feiten zich voordeden) wordt geregistreerd.  

Antwoord vraag 4

Op de website van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid kan u de veroordelingsstatistieken raadplegen voor de periode van 1995 tot 2010 (zie: http://www.dsb-spc.be/stat). Deze omvatten de veroordelingen, interneringen en opschortingen voor ongeveer 2 000 gecategoriseerde misdrijven uit het strafwetboek en het bijzonder strafrecht. Ze worden ook opgedeeld per rechtsgebied tot op het niveau van het arrondissement. 

De veroordelingsstatistieken omvatten geen cijfers over de inbreuken gepleegd op het openbaar vervoer.

Région Flamande / Vlaams Gewest

Arrondissement / Arrondissement

2010

2011


2012

Antwerpen

4.43

4.656


2.282

Gent

1.537

1.864


897

Brugge

1.631

1.868


592

Leuven

1.130

1.223


806

Dendermonde

830

925


473

Mechelen

888

749


424

Halle-Vilvoorde

684

675


352

Hasselt

499

626


382

Kortrijk

464

555


255

Tongeren

318

302


179

Turnhout

277

334


169

Oudenaarde

165

185


78

Veurne

139

160


73

Ieper

82

79


24

Total: / Totaal:

13.077

14.201


6.986


Catégorie principale / Hoofdcategorie

2010

2011


2012

Vol et extorsion / Diefstal en afpersing

7.804

9.153


4.551

Infr. contre l'intégrité physique / Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

988

968


486

Législation sur les étrangers / Vreemdelingenwetgeving

1.024

994


419

Dégradation de la propriété / Beschadigen van eigendom

602

686


284

Drogues / Drugs

668

605


291

Ivresse et alcool / Dronkenschap en alcohol

357

393


209

Fraude / Bedrog

227

235


111

Infr. contre la sécurité publique / Misdr. tegen de openbare veiligheid

226

213


105

Autres / Andere misdrijven

209

162


125

Infr. contre la foi publique / Misdr. tegen de openbare trouw

170

130


71

Infr. contre les moeurs / Zedenmisdrijven

145

142


79

Autres lois spéciales / Andere bijzondere wetten

189

92


47

Infr. contre l'autorité publique / Misdr. tegen gezag van de overheid

130

124


58

Infr. contre autres valeurs morales et sentiments / Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

112

120


56

Armes et explosifs / Wapens en springstoffen

106

123


58

Carte d'identité / Identiteitskaart

120

61


36

Total: / Totaal:

13.077

14.201


6.986