Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8014

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Openbaar vervoer - Misdrijven - Vlaanderen - Veroordelingen - Stand van zaken

openbaar vervoer
officiŽle statistiek
gerechtelijke vervolging
diefstal
lichamelijk geweld
vandalisme
handel in verdovende middelen
criminaliteit

Chronologie

4/2/2013 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8015

Vraag nr. 5-8014 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Kan de geachte minister mij voor de jaren 2010, 2011 en 2012 meedelen hoeveel misdrijven er werden gepleegd op het openbaar vervoer per gerechtelijk arrondissement in Vlaanderen?

2) Kan zij de misdrijven opsplitsen in volgende categorieŽn: misdrijven betreffende openbare orde en openbare veiligheid, gewone diefstal, handel in verdovende middelen, slagen en verwondingen, diefstal met geweld, vandalisme?

3) Hoeveel zaken werden geseponeerd?

4) Kan zij voor wat de berechte zaken betreft meedelen in hoeveel zaken er een veroordeling werd uitgesproken, er opschorting van straf of vrijspraak werd verleend?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.