Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7708

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 14 januari 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Asielzoekers - Opvang en huisvesting - Huur van panden - Hotels - Stand van zaken

politiek asiel
officiŽle statistiek

Chronologie

14/1/2013 Verzending vraag
8/2/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7708 d.d. 14 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Kan de geachte staatssecretaris mij meedelen welke panden (huizen, villa's, appartementen, kantoorgebouwen, kazernes,Ö.) in 2012 werden afgehuurd voor de huisvesting van asielzoekers?

2) Kan zij mij een lijst van deze gebouwen (met vermelding van adres) bezorgen waarbij telkens de capaciteit en de kostprijs wordt vermeld?

3) Hoeveel asielzoekers werden tijdens 2012 in die gebouwen opgevangen?

4) Kan zij mij meedelen welke hotels afgehuurd werden om asielzoekers in onder te brengen?

5) Hoeveel asielzoekers werden in hotels ondergebracht tijdens 2012? Over hoeveel overnachtingen ging het in totaal? Wat was de totale kostprijs van die hotelovernachtingen?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. en 2. Gelieve in bijlage een overzichtstabel terug te vinden met de gevraagde gegevens.

3. In 2012 konden in deze panden 129 asielzoekers worden gehuisvest.

4. In 2012 gebruikte Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (FEDASIL) bedden in de volgende hotels: Auberge Autrichienne, Barry, B&B Botanique, Continental, France, Lemonnier, Mirabeau, Rogier, Roy Hotel, Royal Hotel, Solys en Welness.

5. De bezetting van de hotels bedroeg gemiddeld 102 personen per maand in 2012. De totaal uitgave voor hiervoor bedroeg 1 419 731 euros. Eind december 2012 werd de hotelopvang volledig afgebouwd.

Gebouw

Adres

Opvangoperator

Opvangcapaciteit

Huurprijs 2012

FOI Borlo

Thewitstraat, 38 3981 Gingelom (Borlo)

Fedasil

36

44.100,00 €

FOI Deurne

Karel Govaerstraat, 72 2100 Deurne

Fedasil

45

72.900,00 €

FOI Retie

Kasteelstraat, 67 2470 Retie

Fedasil

40

107.074,00 €

IFA Pondrôme

Rue Gridlet, 3D+F 5575 Gedinne

Fedasil

8

14.520,00 €