Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7606

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 17 december 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring

illegale migratie
politiek asiel
misdaadbestrijding
arrestatie
uitwijzing
officiŽle statistiek
criminaliteit

Chronologie

17/12/2012 Verzending vraag
22/4/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7605

Vraag nr. 5-7606 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij meedelen hoeveel illegale criminelen tijdens de jaren 2009, 2010 en 2011 werden gearresteerd?

Voor welk misdrijf werden de betrokken gearresteerd?

Hoeveel van hen werd daadwerkelijk veroordeeld?

Hoeveel van hen werd na hun veroordeling uitgewezen?

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Hier onder vindt u statistieken over het aantal personen van wie op het moment van de interceptie wordt aangenomen dat ze in onregelmatig verblijf zijn, die werden opgepakt naar aanleiding van het plegen van feiten tegen de openbare orde of pogingen daartoe.

Ik wil er op wijzen dat deze intercepties niet sowieso leiden tot een weerhouding door het gerecht of een veroordeling.

Er dient ook opgemerkt te worden dat in onderstaande cijfers personen vervat zitten die op het moment van de interceptie hun legaal verblijf niet konen staven, maar waar achteraf bleek dat zij wel legaal of in procedure waren.


2009

2010

2011

2012

Aantal intercepties om redenen van inbreuken (of pogingen van) tegen de openbare orde

6418

6803

7959

7232

2. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt niet over statistieken m.b.t. de misdrijven waarvoor deze personen werden gearresteerd.

3. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt niet over statistieken over het aantal effectieve veroordelingen na deze arrestaties.

4. Bijgevolg beschikt de Dienst Vreemdelingenzaken niet over statistieken waaruit blijkt hoeveel van die omwille van openbare orde geïntercepteerde onregelmatig verblijvende vreemdelingen effectief werden veroordeeld en uitgewezen.