Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7605

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 17 december 2012

aan de minister van Justitie

Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring

illegale migratie
politiek asiel
misdaadbestrijding
arrestatie
uitwijzing
officiŽle statistiek
criminaliteit

Chronologie

17/12/2012 Verzending vraag
26/7/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7606

Vraag nr. 5-7605 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij meedelen hoeveel illegale criminelen tijdens de jaren 2009, 2010 en 2011 werden gearresteerd?

Voor welk misdrijf werden de betrokken gearresteerd?

Hoeveel van hen werd daadwerkelijk veroordeeld?

Hoeveel van hen werd na hun veroordeling uitgewezen?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

Voor het antwoord op vraag 1 en 2 verwijs ik graag naar collega vice-eersteminster en minister van Binnenlandse zaken (nr. 5-7604). 

Voor het antwoord op vraag 3 dien ik u mee te delen dat de veroordelingsstatistieken geen onderscheid toelaten op basis van verblijfsstatus. Er kunnen dus geen cijfers worden aangeleverd van veroordelingen voor strafbare feiten gepleegd door mensen zonder wettige verblijfplaats. Ook cijfers aangaande veroordelingen voor het onwettig verblijven in het rijk zijn niet voorhanden in de huidige veroordelingsstatistieken (er zijn slechts cijfers beschikbaar tot op niveau 5 van de nomenclatuurlijst en onwettig verblijven in het rijk situeert zich op niveau 6 van deze nomenclatuurlijst).  

Voor het antwoord op vraag 4 verwijs ik graag naar het antwoord van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding (nr. 5-7606).