Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7343

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 22 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Te Deum - 15 november - Kosten ten laste van de federale overheid - Politie-inzet

Koning en Koninklijke familie
gemeentepolitie
godsdienst
magistraat
politie
taxi
beveiliging en bewaking

Chronologie

22/11/2012 Verzending vraag
20/3/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7343 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ieder jaar worden in diverse steden in alle gerechtelijke arrondissementen plechtigheden en een Te Deum georganiseerd naar aanleiding van 15 november. Ook de magistraten worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. De verplaatsingen gebeuren onder meer met taxi's, begeleid door gemotoriseerde politie. De vraag is of het in tijden van besparingen verantwoord is om dergelijke dure verplaatsingsoperaties te bekostigen.

Kan de geachte minister mij meedelen:

1) Wat is de totale kost van het Te Deum aan veiligheidsvoorzieningen, verplaatsingen en andere ten laste van de federale overheid?

2) Wat is de totale politie-inzet naar aanleiding van het Te Deum?

3) Hoeveel gemotoriseerde politieagenten werden ter gelegenheid van het Te Deum op 15 november ingezet om verplaatsingen te begeleiden?

4) Hoeveel en welke verplaatsingen werden in het kader van het Te Deum, bijvoorbeeld met taxi's, op kosten van de federale overheid uitgevoerd in het kader van het Te Deum en hoeveel van deze verplaatsingen gebeurden onder gemotoriseerdepolitiebegeleiding? Gelieve hierbij voor wat betreft de magistratuur op te splitsen per gerechtelijk arrondissement.

Antwoord ontvangen op 20 maart 2013 :

Vraag 1. :

De totale kostprijs voor de federale overheid, van het Te Deum op 15 november 2012, volgens de bij mijn departement beschikbare gegevens is 808,91 euro. Dit is de kostprijs van de inzet van één explosievenhondengeleider en vijf motorrijders van de federale politie voor dit evenement.

Vragen 2, 3 en 4 :

De inzet van de lokale politie in het raam van het Te Deum, evenals de kostprijs voor het inzetten van taxi’s, wordt niet gecentraliseerd op het nationale niveau.

Voor wat betreft de inzet van motorrijders van de federale politie, kan ik u antwoorden dat door het veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis vijf motorrijders werden ingezet voor het escorteren van leden van de Koninklijke Familie, en dit voor de verplaatsing vanuit de verschillende residenties naar de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal te Brussel. Voor deze prestaties werden in totaal twintig manuren gecomptabiliseerd.