Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7342

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 22 november 2012

aan de minister van Justitie

Te Deum - 15 november - Magistraten - Vervoerkosten

Koning en Koninklijke familie
gemeentepolitie
godsdienst
magistraat
taxi
politie
beveiliging en bewaking

Chronologie

22/11/2012 Verzending vraag
28/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7342 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ieder jaar worden er in diverse steden in alle gerechtelijke arrondissementen plechtigheden en een Te Deum georganiseerd naar aanleiding van 15 november. Ook de magistraten worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. De verplaatsingen gebeuren onder meer met taxi's, begeleid door gemotoriseerde politie. De vraag is of het in tijden van besparingen verantwoord is om dergelijke dure verplaatsingsoperaties te bekostigen.

Kan de geachte minister mij per gerechtelijk arrondissement de totale kost meedelen van deze inzet van taxi's en gemotoriseerde politie en eventueel andere daarmee gepaard gaande uitgaven?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2013 :

Zoals u wellicht weet is er geen wagenpark voor de zetelende magistratuur beschikbaar.

Het is echter een jarenlange traditie om bij officiële plechtigheden zoals het Te Deum gebruik te maken van taxi’s om de magistraten die over geen dienstvoertuig beschikken naar dergelijke protocolaire activiteiten te brengen. De begeleiding van de voertuigen met genodigden door gemotoriseerde politie gebeurt uit veiligheidsredenen om zo een vlotte aanvoer van de genodigden en doorstroom in het verkeer te voorzien.

Voor wat betreft uw vraag naar uitgavencijfers verbonden aan deze inzet van taxi’s en motards, kan ik wel de cijfergegevens op jaarbasis geven voor het huren van de taxi’s , maar worden de kosten voor de inzet van de gemotoriseerde politie gedragen door de diensten van de Politie Brussel.

De kosten verbonden aan het taxigebruik bedroegen op jaarbasis in 2009 16 688,80 euro, in 2010 was dit 15 348,56 euro en in 2011 nog 11 634,76 euro. Er zijn mij geen andere mogelijke kosten met betrekking tot de aanwezigheid van magistraten op deze plechtigheid bekend.