Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6616

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 29 juni 2012

aan de minister van Werk

Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen

illegale migratie
zwartwerk
arbeidsinspectie
geografische spreiding
officiŽle statistiek
migrerende werknemer

Chronologie

29/6/2012 Verzending vraag
11/12/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6034

Vraag nr. 5-6616 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Hoeveel controles werden er in de periode 2005-2011, en dit op jaarbasis en opgesplitst per gewest, door de inspectiediensten verricht op zwartwerk?

2) In hoeveel gevallen werden werkgevers op zwartwerk betrapt? Graag zelfde opsplitsing als in vraag†1.

3) In hoeveel gevallen betrof het tewerkstelling van zwartwerkers afkomstig van landen buiten de EU die illegaal in het land verblijven? Eveneens volgens zelfde opsplitsing als in vraag†1.

Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

De door u gevraagde gegevens kan ik u niet meedelen omwille van verschillende redenen: