Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6549

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Federale Politie - Wegpolitie - Stijging gemiddelde leeftijd - Stand van zaken - Gevolgen - Maatregelen

politie
leeftijdsverdeling
oudere werknemer

Chronologie

22/6/2012 Verzending vraag
24/7/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6549 d.d. 22 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de Federale Politie is er de voorbije jaren een duidelijke stijging van de gemiddelde leeftijd merkbaar. De commissaris-generaal van de Federale Politie haalde dat recent nog aan als een groot probleem bij de bespreking van het nationale veiligheidsplan. Bij de wegpolitie blijken er in sommige posten nauwelijks nog jonge personeelsleden te zijn. De situatie is dan ook een gevaar voor de werkbaarheid van de politiediensten in de toekomst.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de gemiddelde leeftijd van de personeelsleden bij de Federale Wegpolitie? Hoe verhoudt zich dat gemiddelde ten opzichte van de leeftijd binnen de gehele Federale Politie?

2) Zijn er bij Federale Wegpolitie al posten waar er problemen zijn op korte termijn door door de vergrijzing van het korps? Graag had ik ook een overzicht van alle posten van de Federale Wegpolitie met de gemiddelde leeftijd per post.

3) Is de minister van oordeel dat de stijging van de gemiddelde leeftijd van de personeelsleden een bedreiging vormt voor de uitvoering van de taken van de Federale Wegpolitie?

4) Welke initiatieven zullen er genomen worden om het probleem te verhelpen.

Antwoord ontvangen op 24 juli 2012 :

1 De gemiddelde leeftijd op 1 juni 2012 van de personeelsleden van de federale wegpolitie bedraagt 45 jaar. Voor de vaste leden is dit 46 jaar en 34 jaar voor de afgedeelden. Voor de operationelen bedraagt dit 47 jaar en voor het logistiek kader 42 jaar. De gemiddelde leeftijd binnen de volledige federale politie bedraagt 42 jaar. Voor de operationelen is dit 42 jaar en voor het logistiek kader bedraagt dit 44 jaar.

2 De gemiddelde leeftijd binnen de federale wegpolitie is niet alleen een probleem binnen de verkeersposten, maar ook binnen haar andere entiteiten. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

Gemiddelde leeftijd op 1 juni 2012

Lid of afgedeeld

 

Type Entiteit

Vaste Leden

Afgedeelden

Totaal

Verkeersposten

46

34

45

Technische Secties

51

38

51

Cellen patrouille en toezicht

40

33

39

Cellen educatie en preventie

52

45

52

Commando's

45

31

44

Detachementen verkeer bij LIN en PEREX

51

31

49

Centrex Wegverkeer

32

55

35

Gewestelijke verwerkingscentra

40

34

39

Totaal

46

34

45

De problemen op korte termijn stellen zich echter sterker binnen de verkeersposten. Vanaf 53 jaar kunnen personeelsleden immers statutair hun vrijstelling van nachtdiensten verkrijgen. In sommige verkeersposten loopt dit op tot acht collega’s op 25 of 30 leden. Dit maakt dat de andere collega’s de nachten met interventiediensten, geplande acties of andere activiteiten dienen over te nemen, of dat bepaalde activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. Het aantal nachten per medewerker is echter ook statutair beperkt. Zo zal bijvoorbeeld de verkeerspost Bertem vanaf oktober 2012 geen nachten meer kunnen leveren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde leeftijd per verkeerspost.

Gemiddelde leeftijd 01-06-2012 Verkeersposten

Lid of afgedeeld

 

Entiteit

Verkeerspost

Vaste Leden

Tijdelijke afgedeelden

Totaal

Antwerpen

Antwerpen

42

37

42

 

Brecht

49

 

49

 

Grobbendonk

53

 

53

 

Turnhout

47

 

47

Total Antwerpen

Totaal Antwerpen

 

47

37

46

Brabant

Anderlecht

42

33

41

 

Auderghem

40

32

39

 

Bertem

46

 

46

 

Reyers

37

32

36

Totaal Brabant

 

42

32

41

Hainaut

Mons

44

36

44

 

Charleroi

46

32

46

 

Péruwelz

43

24

42

Totaal Hainaut

 

45

31

44

Liège

Awans

48

39

47

 

Battice

47

25

46

 

Malmédy

50

28

47

Totaal Liège

 

48

32

47

Limburg

Hasselt

49

 

49

 

Houthalen

51

 

51

Totaal Limburg

 

50

 

50

Luxembourg

Arlon

37

42

37

 

Massul

43

32

42

Totaal Luxembourg

 

40

37

40

Namur

Achêne

47

 

47

 

Daussoulx

48

36

48

Totaal Namur

 

47

36

47

Oost-Vlaanderen

Aalter

44

41

44

 

Gentbrugge

42

33

41

 

Wetteren

45

38

45

 

Zelzate

45

38

43

Totaal Oost-Vlaanderen

44

37

43

West-Vlaanderen

Jabbeke

50

42

50

 

Kortrijk

51

30

50

Totaal West-Vlaanderen

51

34

50

Eindtotaal Verkeersposten

46

34

45

3 De stijging van de gemiddelde leeftijd is inderdaad een bedreiging voor de uitvoering van de taken van de federale wegpolitie. Vandaar dat er in het strategisch plan federale wegpolitie 2010-2012 een strategische doelstelling rond de netto beschikbare capaciteit werd uitgewerkt. Maandelijks wordt de leeftijdspiramide opgevolgd en worden er prognoses gemaakt voor pensioneringsgolven op 56 of 65 jaar.

4 De initiatieven genomen op het niveau van de federale politie an sich zullen ook hun vruchten afwerpen voor de federale wegpolitie: Vitruvius, Persepolis en Vivaldi. Specifiek naar de wegpolitie toe zou de oplossing zijn de personeelsbezetting te verhogen, zoals ook aangekaart in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Deze werd sinds 1985 niet meer herzien en sindsdien is nochtans het hele verkeersgebeuren explosief toegenomen. Er bestaan daarnaast initiatieven om het huidige personeelsbestand op peil te houden. Zo wordt de wegpolitie voorgesteld in de politiescholen tijdens de basisopleiding en wordt getracht de kandidaten hun stage ook bij de eenheden van de federale wegpolitie te laten uitvoeren. Een mogelijke oplossing is ook de afgestudeerde politiemensen hun eerste toewijzing binnen de federale wegpolitie te laten gebeuren. Nu gaan zij de facto naar de politiezones.