Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6431

van Claudia Niessen (Ecolo) d.d. 11 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Georganiseerde misdaadbendes - Belgische afdeling van de motorclub “Bandidos” - Onderzoek en preventie - Grensoverschrijdende politiesamenwerking België-Duitsland

georganiseerde misdaad
misdaadbestrijding
tweewielig voertuig
Duitsland
politiële samenwerking
grensoverschrijdende samenwerking

Chronologie

11/6/2012 Verzending vraag
25/7/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6431 d.d. 11 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In het kader van de strijd tegen de georganiseerde misdaadbendes heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen op 26 april 2011 een razzia gehouden tegen de motorclub “Bandidos”. Volgens de media werden meer dan dertig appartementen en handelszaken doorzocht. De minister kondigde vervolgens een samenscholingsverbod af voor de “Bandidos” van Aken, met als reden dat deze afdeling haar machtspositie in het gebied wil uitbreiden.

De activiteiten van dergelijke motorrijdersverenigingen beperken zich over het algemeen niet tot één bepaald land, maar spelen zich af in verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU). Daarom volgende vragen:

Gelet op:

- het bestaan van een Belgische “Bandidos”-afdeling;

- het bestaan van een speciale cel “motards” binnen de federale politie;

- de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties, gedaan te Brussel op 27 maart 2000;

- de versterkte controle op de activiteiten van de “Bandidos”-bende in de streek van Aken,

Kunt u ons, met inachtneming van het geheim van het onderzoek, meedelen:

1) of de Belgische “Bandidos”-afdeling het voorwerp uitmaakt van een onderzoek naar criminele activiteiten;

2) of er aanwijzingen zijn dat de afdeling van Aken contacten heeft in België?

Werkt de Belgische politie, in het kader van preventie, voor dit dossier samen met de collega's van de buurlanden? Was ze op een of andere manier betrokken bij de razzia van 26 april 2012 in Aken?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

  1. De Belgische afdeling van de “Bandidos Mc” maakt op dit ogenblik geen voorwerp uit van onderzoeken voor criminele activiteiten.

  2. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de afdeling van “Bandidos Mc” uit Aix-la-Chapelle contacten onderhoudt met de Belgische afdeling van de “Bandidos Mc”, doch er wordt algemeen vanuit gegaan dat er tussen de internationale motorclubs onderlinge contacten zijn.

    De federale gerechtelijke politie onderhoudt goede contacten met de politiediensten in onze buurlanden (zoals Duitsland) voor de opvolging van het fenomeen van de criminele motorbendes. Er bestaan trouwens verschillende platformen om deze informatie-uitwisseling te bevorderen (onder meer via Europol). In het dossier te Aix-la-Chapelle werd de Belgische politie niet betrokken.