Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6043

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 5 april 2012

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen - Administratieve boetes

buitenlandse staatsburger
zwartwerk
illegale werknemer
ondergrondse economie
arbeidsinspectie
geldboete
officiŽle statistiek
illegale migratie

Chronologie

5/4/2012 Verzending vraag
31/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-6043 d.d. 5 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aansluitend op mijn schriftelijke vraag nr. 5-4431 had ik van de staatssecretaris graag nog enige toelichting gekregen. In 2010 werden 545 werkgevers aangeschreven voor het betalen van een administratieve boete (omwille van repatriŽrings- en verblijfskosten) voor het tewerkstellen van vreemdelingen. In 2009 waren dat er 659.

1) Hoeveel werkgevers werden hiervoor aangeschreven voor respectievelijk de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2011? Graag een uitsplitsing per gewest (voor de jaren 2009 en 2010 ook een gewestelijke opdeling).

2) Welk bedrag aan boetes werd er voor elk van deze jaren in totaal uitgeschreven? Graag eveneens opgedeeld per gewest.

3) Werden al deze boetes effectief betaald?

(a) Graag een overzicht van de geÔnde boetes en dit opgedeeld per gewest en voor elk van deze jaren.

(b) Indien er inderdaad werkgevers zijn die weigeren te betalen, om hoeveel werkgevers gaat het dan voor elk van de vernoemde jaren en opgedeeld per gewest?

(c) Wat wordt ondernomen als de werkgevers weigeren deze boetes te betalen?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2013 :

In antwoord op uw vraag deel ik u het volgende mede : 

Deze parlementaire vraag heeft betrekking op de administratieve boete bedoeld bij artikel 13 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Aangezien deze boete door de minister van Binnenlandse Zaken wordt opgelegd, moet deze parlementaire vraag naar mijn collega mevrouw Milquet, minister van Binnenlandse Zaken, worden doorgestuurd.