Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6035

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 5 april 2012

aan de minister van Justitie

Misdrijven - Misdrijftype - Aantallen - Ophelderingsgraad

criminaliteit
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

5/4/2012 Verzending vraag
2/5/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6035 d.d. 5 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij, per gerechtelijk arrondissement in ons land en per misdrijftype, meedelen hoeveel misdrijven er in 2010 en 2011 werden gepleegd en per type eveneens vermelden hoeveel van deze misdrijven werden opgehelderd (tot op heden)?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Voor het antwoord op deze vraag ben ik zo vrij het geachte lid te verwijzen naar de beschikbare statistieken in de rubriek “Informatie” op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Deze hebben meer bepaald betrekking op: