Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6029

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 30 maart 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Belgische nationaliteit - Vervallenverklaringen

nationaliteit

Chronologie

30/3/2012 Verzending vraag
23/4/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6028

Vraag nr. 5-6029 d.d. 30 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit voorziet in artikel 23, 1, 2, dat, onder bepaalde voorwaarden, de nationaliteit vervallen kan worden verklaard indien men ernstig tekort komt aan zijn/haar verplichtingen als Belgisch burger.

Het is de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep die voor deze procedure naar burgerlijk recht bevoegd is.

1) Hoeveel procedures inzake het vervallen van de Belgische nationaliteit op basis van ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgisch staatsburger werden, per Hof van Beroep, opgestart sinds het bestaan van die mogelijkheid?

2) Tot hoeveel vervallenverklaringen van nationaliteit heeft dit uiteindelijk geleid per Hof van Beroep? Kan de minister die dossiers concreet toelichten, kan zij zeggen in welk jaar de beslissing werd genomen en welke feiten aan de basis van die beslissing lagen?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan tot de bevoegdheid behoort van mijn collega, mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie.