Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5937

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 20 maart 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Arbeidsmigratie - Midden- en Oost-Europese landen - Stand van zaken

vrij verkeer van werknemers
werknemer (EU)
Midden- en Oost-Europa
beroepsmigratie

Chronologie

20/3/2012 Verzending vraag
27/6/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5936

Vraag nr. 5-5937 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie bestaat het recht op vrij verkeer van werknemers, wat inhoudt dat hij zich in een andere lidstaat kan vestigen om er te werken (Verdrag van Rome). Voor RoemeniŽ en Bulgarije, die sinds 2007 zijn toegetreden tot de EU, bestaat momenteel nog een verlengde overgangsregeling.

Kan de geachte minister en staatssecretaris mij op de dag van vandaag de precieze omvang meedelen van de arbeidsmigratie in ons land, dit ten gevolge van het vrij verkeer van werknemers of overgangsregeling uit de Midden- en Oost-Europese landen? Graag opgesplitst per land van herkomst.

Antwoord ontvangen op 27 juni 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beschikt slechts over geldige gegevens over de verblijfstitels die zijn afgegeven om een betaalde activiteit uit te oefenen sinds het jaar 2010.

In het jaar 2010 hebben 11206 personen uit 10 Centraal- en Oost-Europese landen die sinds 2004 tot de Europese unie (EU) zijn toegetreden een eerste verblijfstitel gekregen om een betaalde activiteit uit te oefenen (naast gezinshereniging van personen die de werknemer vergezellen, studenten die eventueel de toelating hebben om te werken, personen tot het verblijf gemachtigd om humanitaire redenen, …). Op 1 januari 2011 hadden 46 062 personen met de nationaliteit van een van die landen een geldige verblijfstitel waarvan de reden voor afgifte was het uitoefenen van een betaalde activiteit (met inbegrip van de personen die voor 2010 een verblijfstitel verkregen en op 1 januari 2011 nog altijd een geldige verblijfstitel hadden). De gegevens per land vindt u in tabel 1.

Tabel 1. Verblijfstitels om de reden « werk » afgegeven aan buitenlandse onderdanen van een van de tien Centraal- en Oost-Europese landen die sinds 2004 tot de EU zijn toegetreden, volgens nationaliteit en het feit dat de eerste verblijfstitel is afgegeven in 2010 of dat de verblijfstitel geldig was op 1 januari 2011

Nationaliteit

ISO-code

Eerste titels afgegeven in 2010

Titels geldig op 1 januari 2011Bulgarije

 

BG

1.712

6.509


Tsjechië

CZ

197

1.291


Estland

 

EE

65

473


Letland

 

LV

120

602


Litouwen

 

LT

153

795


Hongarije

HU

394

2.101


Polen

 

PL

4.841

20.296


Roemenië

 

RO

3.379

11.932


Slovenië

 

SI

64

499


Slowakije

 

SK

281

1.564


Totaal


11.206

46.062


Bron: Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken – Rijksregister / Berekeningen: FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken