Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5936

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 20 maart 2012

aan de minister van Werk

Arbeidsmigratie - Midden- en Oost-Europese landen - Stand van zaken

vrij verkeer van werknemers
werknemer (EU)
Midden- en Oost-Europa
beroepsmigratie

Chronologie

20/3/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5937

Vraag nr. 5-5936 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie bestaat het recht op vrij verkeer van werknemers, wat inhoudt dat hij zich in een andere lidstaat kan vestigen om er te werken (Verdrag van Rome). Voor RoemeniŽ en Bulgarije, die sinds 2007 zijn toegetreden tot de EU, bestaat momenteel nog een verlengde overgangsregeling.

Kan de geachte minister en staatssecretaris mij op de dag van vandaag de precieze omvang meedelen van de arbeidsmigratie in ons land, dit ten gevolge van het vrij verkeer van werknemers of overgangsregeling uit de Midden- en Oost-Europese landen? Graag opgesplitst per land van herkomst.