Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5876

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 maart 2012

aan de minister van Justitie

Wettelijk samenwonen - Samenlevingscontracten - Verklaringen - Evolutie

ongehuwd samenleven
huwelijksrecht
bevolkingsregister
officiŽle statistiek

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
18/12/2013 Rappel
21/2/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5875

Vraag nr. 5-5876 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Via een samenlevingscontract kan een uitgebreide overeenkomst over het wettelijk samenleven worden uitgewerkt. Voor de invoering van het homohuwelijk in 2003 werd vaak een samenlevingscontract opgesteld om het samenleven tussen homoseksuele partners te regelen.

Graag kreeg ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel verklaringen van wettelijk samenwonen zijn op dit moment gekend? Hoeveel samenlevingscontracten zijn op dit moment ingeschreven in het bevolkingsregister?

2) Wat is de verhouding tussen het aantal huwelijkscontracten en het aantal samenlevingscontracten? Is hierin een duidelijke evolutie merkbaar?

3) Hoeveel verklaringen van wettelijk samenwonen hebben betrekking op een niet-partner?

4) Hoeveel verklaringen hebben betrekking op een samenleving tussen broers en zussen?

5) Hoeveel verklaringen hebben betrekking op een samenleving tussen ouders en kinderen?