Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5540

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 8 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen

arbeidsinspectie
zwartwerk
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2012 Verzending vraag
23/4/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5539

Vraag nr. 5-5540 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn vragen aan de geachte minister en staatssecretaris:

1) Hoeveel controles werden er in de periode 2005-2011, en dit op jaarbasis en opgesplitst per gewest, door de inspectiediensten verricht op zwartwerk?

2) In hoeveel gevallen werden werkgevers op zwartwerk betrapt? Graag zelfde opsplitsing als in vraag 1.

3) In hoeveel gevallen betrof het tewerkstelling van zwartwerkers afkomstig van landen buiten de EU die illegaal in het land verblijven? Eveneens volgens zelfde opsplitsing als in vraag 1.

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid mede te delen dat de inhoud ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van mijn collega, mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk