Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5539

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 8 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen

arbeidsinspectie
zwartwerk
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2012 Verzending vraag
13/2/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5540

Vraag nr. 5-5539 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn vragen aan de geachte minister en staatssecretaris:

1) Hoeveel controles werden er in de periode 2005-2011, en dit op jaarbasis en opgesplitst per gewest, door de inspectiediensten verricht op zwartwerk?

2) In hoeveel gevallen werden werkgevers op zwartwerk betrapt? Graag zelfde opsplitsing als in vraag 1.

3) In hoeveel gevallen betrof het tewerkstelling van zwartwerkers afkomstig van landen buiten de EU die illegaal in het land verblijven? Eveneens volgens zelfde opsplitsing als in vraag 1.

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan onder de uitsluitende bevoegdheid valt van mijn collega, de heer John Crombez, Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister.