Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5538

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 8 februari 2012

aan de minister van Justitie

Tewerkstellen van illegalen - Strafsancties

buitenlandse staatsburger
illegale migratie
zwartwerk
illegale werknemer
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gerechtelijke vervolging

Chronologie

8/2/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-5538 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen van buiten de Europese Unie die hier illegaal verblijven, worden voornamelijk door het arbeidsauditoraat gesanctioneerd.

Hoeveel werkgevers werden hiervoor in de periode 2005-2011 gesanctioneerd, en dit op jaarbasis en per gerechtelijk arrondissement opgesplitst?

In het kader van de tewerkstelling van illegalen werden de strafsancties voor de zwaardere misdrijven (koppelbazen, het helpen van vreemdelingen om het land onwettig binnen te komen en om er te verblijven, het binnensmokkelen van vreemdelingen in ons land, enz.) de laatste decennia aanzienlijk verhoogd.

Hoeveel vervolgingen werden al ingesteld met betrekking tot deze zwaardere misdrijven voor de jaren 2005, 2006, 2007 2008, 2009, 2010 en 2011? Graag een opsplitsing per gerechtelijk arrondissement.