Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5537

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 8 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen - Administratieve boetes

buitenlandse staatsburger
zwartwerk
illegale werknemer
illegale migratie
officiŽle statistiek
arbeidsinspectie
geldboete
geografische spreiding

Chronologie

8/2/2012 Verzending vraag
21/2/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5537 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aansluitend op mijn schriftelijke vraag nr. 5-4431 had ik graag nog enige toelichting gekregen van de geachte staatssecretaris. In 2010 werden er 545 werkgevers aangeschreven voor het betalen van een administratieve boete (omwille van de repatriŽrings- en verblijfskosten) wegens het tewerkstellen van vreemdelingen. In 2009 waren dat er 659.

1) Hoeveel werkgevers werden hiervoor aangeschreven voor respectievelijk de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2011? Graag een opsplitsing per gewest (alsook voor de jaren 2009 en 2010 een gewestelijke opsplitsing).

2) Voor hoeveel aan boetes werd er voor elk van deze jaren in totaal uitgeschreven? Graag eveneens opgesplitst per gewest.

3) Werden al deze boetes effectief betaald?

a. Graag een overzicht van de geÔnde boetes en dit opgesplitst per gewest en voor elk van deze jaren.

b. Indien er inderdaad werkgevers weigeren te betalen, om hoeveel werkgevers gaat het dan voor elk van de vernoemde jaren en opgesplitst per gewest?

c. Wat wordt er ondernomen indien de werkgevers weigeren deze boetes te betalen?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan tot de bevoegdheid behoort van mijn collega’s, mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk en de heer John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste mlinister.