Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-492

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 3 december 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Personeelsleden van de federale politie - Buitenlandse dienstreizen - Redenen en kosten

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
politie

Chronologie

3/12/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4424

Vraag nr. 5-492 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (EU) worden tal van personeelsleden van de federale politie ingezet. Onlangs maakte een delegatie van Belgische politiemensen samen met buitenlandse collega's een dienstreis naar Parijs.

Eerder werden er al dienstreizen naar het Verenigd Koninkrijk ondernomen.

1) Kan de minister mij meedelen welke buitenlandse verplaatsingen de personeelsleden van de federale politie in het kader van het EU-voorzitterschap al hebben ondernomen of nog zullen ondernemen?

2) Kan ze mij meedelen over hoeveel personeelsleden (per graad) het gaat?

3) Kan ze mij per reis meedelen wat de opdracht en / of het programma was of is?

4) Kan ze mij tevens de totale kostprijs per reis meedelen?