Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-491

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 3 december 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Federale politie - Inzet van personeelsleden - Kosten - Verblijf in hotels

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
politie

Chronologie

3/12/2010 Verzending vraag
30/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-491 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie worden tal van personeelsleden van de federale politie ingezet.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister mij meedelen hoeveel personeelsleden worden ingezet en wat hun taken zijn?

2) Kan ze mij meedelen wat de kostprijs van de inzet van die personeelsleden is?

3) Ik verneem dat sommigen van die personeelsleden (officierenkader), afhankelijk van hun opdrachten in verband met de ordehandhaving tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, op kosten van de federale politie af en toe in Brusselse hotels zouden logeren. Kan de minister dit bevestigen? Zo ja, over welke hotels gaat het, over hoeveel overnachtingen en hoeveel bedraagt de kostprijs hiervan? Welke motivatie kan dergelijke overnachtingen rechtvaardigen?

Antwoord ontvangen op 30 mei 2011 :

  1. 3 238 personeelsleden van de federale politie (alle eenheden en alle gradencategorieën dooreen) hebben deelgenomen aan de beveiliging van de verschillende evenementen in het raam van Belgische EU-voorzitterschap.

  2. Een budget van 2 253 000 euro werd hiervoor gereserveerd in 2010.

  3. Van de officieren van de federale politie die werden ingezet voor de beveiligingsoperaties, zijn er geen officieren die in hotels hebben gelogeerd.