Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-473

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 30 november 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Illegale vreemdelingen - RepatriŽring vanuit de stad Antwerpen - Contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken

illegale migratie
uitwijzing
remigratie
Dienst Vreemdelingenzaken
politiek asiel

Chronologie

30/11/2010 Verzending vraag
8/2/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-473 d.d. 30 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De problematiek van de illegaal op ons grondgebied verblijvende vreemdelingen neemt almaar toe. Onlangs beweerde de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens in een televisiedebat en in kranteninterviews dat de lokale politie van Antwerpen de grootste moeite ondervindt om opgepakte illegale vreemdelingen, die al dan niet verdacht worden van een misdrijf zoals drughandel, te laten repatriŽren naar het land van herkomst.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de staatssecretaris mij een actueel overzicht geven van het aantal keer dat de lokale politie van Antwerpen de Dienst Veemdelingenzaken in dat verband contacteerde in 2009 en tot op heden in 2010?

2) Hoeveel repatriŽringen vonden er na dergelijke contacten plaats?

3) Werd er intussen overleg gepleegd tussen het Antwerpse stadsbestuur en de Dienst Vreemdelingenzaken om voor het probleem een oplossing te zoeken en te vinden?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2011 :

1) 3 530 aanhoudingen door de lokale politie van de stad Antwerpen van vreemdelingen hadden plaats in 2009. In het jaar 2010 ging het om 2 702 aanhoudingen (van januari tot en met oktober). De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) houdt geen statistieken bij van het aantal contactopnames per politiedienst.

2) Op basis van deze cijfers is vast te stellen dat in het jaar 2009 457 vreemdelingen (hetzij 12,9 %) werden opgesloten om te worden gerepatrieerd (= statistieken opsluitingen + statistieken directe repatriëringen).

In het jaar 2010 (van januari tot en met oktober) ging het om 316 vreemdelingen (hetzij 11,6 %) die werden opgesloten om te worden gerepatrieerd.

Wat dan het aantal effectieve repatriëringen is naar aanleiding van de aanhoudingen verricht door de lokale politie van de stad Antwerpen, kan de DVZ niet meedelen omdat deze cijfergegevens niet meer per politiedienst worden bijgehouden.

3) In het verleden werden verschillende afspraken gemaakt tussen de DVZ en het Antwerpse stadsbestuur, vooral in het kader van het gevoerde drugsbeleid, dewelke door de DVZ nauwgezet worden nageleefd.