Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4431

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie

Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle

buitenlandse staatsburger
zwartwerk
illegale werknemer
illegale migratie
ondergrondse economie
officiŽle statistiek
arbeidsinspectie

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
3/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1894

Vraag nr. 5-4431 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strenge aanpak van werkgevers die migranten illegaal werk verschaffen werd in het verleden steeds als belangrijk beschouwd door zowel de politiek als de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel werkgevers die illegaal aan mensen afkomstig uit landen van buiten de Europese Unie (EU) werk verschaften, werden van 2000 tot heden, en dit op jaarbasis, gesanctioneerd?

2) Hoeveel van die werkgevers deden systematisch een beroep op illegalen?

a. Hoeveel illegaal tewerkgestelde vreemdelingen werden al gesanctioneerd? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis sinds 2000.

b. Hoeveel van die illegale arbeidskrachten werden al het land uitgewezen? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis sinds 2000.

3) De wetgeving werd zodanig gewijzigd dat werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de repatriŽringkosten van de illegalen die zij tewerkstellen. Hoeveel illegalen werden sindsdien op kosten van hun werkgevers gerepatrieerd naar hun land van herkomst?

4) Ook werden de strafsancties inzake de zwaardere misdrijven (koppelbazen, het helpen van vreemdelingen om het land onwettig binnen te komen en om er te verblijven, het binnensmokkelen van vreemdelingen in ons land, enz.) de laatste decennia aanzienlijk verhoogd. Hoeveel vervolgingen werden al ingesteld sinds het invoeren van die verhoogde strafsancties? Hoeveel waren er dat voor de jaren 2008, 2009 en 2010?

5) Hoeveel controles werden er door de inspectiediensten uitgevoerd in 2008, 2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beschikt niet over cijfers betreffende het aantal werkgevers die gesanctioneerd worden omdat zij illegaal werk verschaffen aan mensen afkomstig uit derde landen. Het is vooral het arbeidsauditoraat dat deze werkgevers sanctioneert.

De DVZ vordert enkel bij de werkgevers de kosten met betrekking tot de verwijdering van de vreemdeling, zijnde de repatriëringskosten en de verblijfskosten in een gesloten centrum in, middels een administratieve boete indien zij vreemdelingen illegaal hebben tewerkgesteld en deze vreemdelingen werden gerepatrieerd. De DVZ kan bijgevolg enkel het aantal vreemdelingen aangeven die werden gerepatrieerd in dit kader en het aantal nieuwe werkgevers dat jaarlijks wordt aangeschreven voor het betalen van de boete.

Voor 2010 werden 545 nieuwe werkgevers aangeschreven, en 659 in 2009.

2) De Dienst Vreemdelingenzaken heeft geen statistieken betreffende de werkgevers die systematisch beroep deden op illegalen.

a) Vanaf het jaar 2005 heeft de DVZ een overzicht van het aantal aanhoudingen voor zwartwerk die zijn uitgevoerd door de politie, bijgestaan door de diensten van de sociale inspectie :

b) Vanaf 2005 heeft de DVZ een overzicht van het aantal administratieve weerhoudingen met het oog op verwijdering naar aanleiding van zwartwerk :

De DVZ kan bijgevolg enkel de cijfers van het aantal weerhoudingen geven en het aantal nieuwe werkgevers die jaarlijks worden aangeschreven voor het betalen van de boete zoals in vraag 1 weergegeven.

3) zie vraag 1,

4) en 5) Mijn diensten beschikken niet over de cijfergegevens betreffende de strafsancties die werden opgelegd tijdens de voorbije jaren inzake zwaardere misdrijven. Deze cijfers moeten bij de minister van Justitie opgevraagd worden. De cijfers van de controle door de inspectiediensten, moeten gevraagd worden aan de minister van Sociale zaken.