Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4428

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden

strafgevangenis
gedetineerde
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
15/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2566

Vraag nr. 5-4428 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent raakte bekend dat er zich op 19 april 2011, 11 123 gedetineerden in de Belgische gevangenissen bevonden, de federale gesloten centra voor jongeren niet meegerekend. Daarvan waren er 4 943 vreemdelingen, hetzij 44 %. Van deze groep hadden er, volgens de databank van het gevangeniswezen, 1 349 geen inschrijving in BelgiŽ. Het aantal vreemdelingen in de gevangenissen in Vlaanderen bedroeg 2 398 op een totaal van 5 401 (44 % ), in WalloniŽ 1 687 op 4 352 (39 %) en in Brussel 858 op 1 370 (63 %).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij op basis van de meest recente cijfers meedelen hoeveel gevangenen er zijn met een buitenlandse nationaliteit, en dit opgesplitst per nationaliteit?

2) Kunnen dezelfde gegevens mij ook opgesplitst per gewest worden bezorgd?

3) Kan ik deze gegevens ook per nationaliteit krijgen voor diegenen die geen inschrijving in BelgiŽ hadden?

Antwoord ontvangen op 15 maart 2012 :

Voor de drie vragen beschik ik enkel over de algemene gegevens en niet over de verdeling volgens nationaliteit.

  1. Op 6 december 2011 verbleven er 11 236 gedetineerden in de strafinrichtingen. 4 986 van hen (ofwel 44 %) waren vreemdelingen.

  2. Op 6 december verbleven er in de gevangenissen in Vlaanderen 5 548 gedetineerden, van wie 2 459 vreemdelingen (ofwel 44 %), in de gevangenissen in Wallonië 4 261 gedetineerden, van wie 1 614 vreemdelingen (ofwel 38 %) en in de Brusselse gevangenissen 1 427 gedetineerden, van wie 913 vreemdelingen (ofwel 64 %).

  3. Van de 2 459 vreemdelingen die op 6 december jongstleden in de gevangenissen in Vlaanderen verbleven, waren er 1 644 ingeschreven in België en 815 waren niet ingeschreven.

    Van de 1 614 vreemdelingen die in de gevangenissen in Wallonië verbleven, waren er 1 346 ingeschreven in België en 268 waren niet ingeschreven.

    Van de 913 vreemdelingen die in de Brusselse gevangenissen verbleven, waren er 546 ingeschreven in België en 367 waren niet ingeschreven.