Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4425

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Jeugdcriminaliteit - Minderjarigen - Misdrijven - Cijfers

minderjarigheid
jeugdcriminaliteit
criminaliteit
jongere
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
26/10/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3621

Vraag nr. 5-4425 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Kan de geachte minister mij meedelen wat het aantal criminele feiten gepleegd door minderjarigen is in 2009 en 2010?

2. Kan zij tevens het relatieve aandeel van de criminaliteit gepleegd door minderjarigen in de totale criminaliteit in de jaren 2009 en 2010 meedelen ?

3. Kan zij terzake ook een uitsplitsing maken tussen de leeftijdscategorieŽn 12-14 jaar, 14-16 jaar en 16-18 jaar?

4. Kan de geachte minister mij tevens het relatieve aandeel van minderjarigen meedelen in de verschillende soorten misdrijven (onder meer diefstallen, inbraken, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, drugmisdrijven,Ö)?

5. Kunnen voorgaande cijfers opsplitst worden tussen de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ)?

6. Kan zij mij tevens cijfers betreffende het aantal door minderjarigen gepleegde feiten meedelen voor de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Aalst, Kortrijk en Hasselt?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

Via de tabellen hierbij maak ik u de gevraagde gegevens over. Het betreft de door de politiediensten geregistreerde feiten met een minderjarige verdachte, voor de volledige jaren 2009 tot en met 2011. 

Ik wens er uw aandacht op te vestigen dat deze gegevens enkel kunnen worden weergegeven voor de criminele feiten waarbij de leeftijd van de verdachte werd geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank. Voor het jaar 2011 heeft 9,8 % van de feiten waarvan de leeftijd gekend is betrekking op minderjarige verdachten. Voor de jaren 2009 en 2010 is dit percentage 10,9 %. 

Verder wens ik er u op te wijzen dat de registratie in de ANG van verdachten minder dan 14 jaar, buiten bepaalde uitzonderingen, niet is toegestaan. Om deze reden wordt geen opsplitsing gegeven volgens leeftijdcategorie. 

Deze gegevens worden volgens de volgende rubrieken onderverdeeld :

Aantal feiten waarbij de leeftijd van de verdachte werd geregistreerd

Minderjarig


2009

% totaal aantal misdrijven

2010

% totaal aantal misdrijven

2.011

% totaal aantal misdrijven

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 630

2,63 %

4 365

2,49 %

4 118

2,23 %

Vlaams Gewest

17 440

3,55 %

17 433

3,56 %

15 362

3,09 %

Waals Gewest

10 379

3,06 %

10 196

2,98 %

8 640

2,48 %

Totaal

32 449

3,22 %

31 994

3,17 %

28 120

2,73 %Aantal feiten waarbij de leeftijd van de verdachte werd geregistreerd

Nationaal

Minderjarig

2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

33,39%

35,17%

34,41%

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

14,59%

14,67%

14,56%

Drugs

15,54%

13,61%

13,18%

Beschadigen van eigendom

8,59%

8,10%

7,62%

Vreemdelingenwetgeving

6,51%

6,85%

6,88%

Misdr. tegen de openbare veiligheid

3,58%

3,67%

3,70%

Jeugdbescherming

2,72%

3,97%

3,57%

Wapens en springstoffen

3,27%

2,80%

3,30%

Misdr. tegen gezag van de overheid

2,59%

2,32%

2,70%

Bedrog

1,97%

2,22%

2,76%Aantal feiten waarbij de leeftijd van de verdachte werd geregistreerd

Minderjarig

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

33,82%

39,29%

38,05%

Vreemdelingenwetgeving

11,84%

13,79%

12,02%

Drugs

12,27%

10,13%

11,66%

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

9,14%

8,80%

8,91%

Beschadigen van eigendom

4,95%

4,22%

4,47%

Misdr. tegen gezag van de overheid

4,45%

3,34%

3,79%

Wapens en springstoffen

4,30%

3,07%

4,08%

Misdr. tegen de openbare veiligheid

3,15%

3,76%

4,01%

Bedrog

3,15%

3,02%

3,18%

Misdr. tegen de openbare trouw

4,30%

2,52%

2,16%

Vlaams Gewest

2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

34,31%

35,25%

35,00%

Drugs

17,24%

15,38%

13,85%

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

14,33%

14,05%

14,07%

Beschadigen van eigendom

8,68%

7,80%

7,63%

Vreemdelingenwetgeving

6,25%

6,53%

6,61%

Jeugdbescherming

3,31%

5,22%

4,78%

Misdr. tegen de openbare veiligheid

3,02%

3,34%

3,30%

Wapens en springstoffen

2,93%

2,52%

2,66%

Bedrog

1,77%

2,14%

2,97%

Misdr. tegen gezag van de overheid

1,65%

1,74%

1,91%

Waals Gewest

2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

31,67%

33,28%

31,63%

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

17,46%

18,24%

18,13%

Drugs

14,15%

12,05%

12,71%

Beschadigen van eigendom

10,08%

10,30%

9,11%

Vreemdelingenwetgeving

4,58%

4,42%

4,92%

Misdr. tegen de openbare veiligheid

4,71%

4,19%

4,27%

Wapens en springstoffen

3,38%

3,17%

4,09%

Misdr. tegen gezag van de overheid

3,34%

2,88%

3,59%

Bedrog

1,76%

2,02%

2,18%

Jeugdbescherming

1,50%

2,14%

1,96%Aantal feiten waarbij de leeftijd van de verdachte werd geregistreerd

Minderjarig


2009

2010

2011

Aalst

428

428

359

Antwerpen

2 225

2 570

2 015

Brugge

525

568

458

Gent

1 230

1 228

1 159

Hasselt

395

355

294

Kortrijk

278

340

315

Leuven

589

584

589