Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4424

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Personeelsleden van de federale politie - Buitenlandse dienstreizen - Redenen en kosten

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
politie

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
24/4/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-492

Vraag nr. 5-4424 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (EU) worden tal van personeelsleden van de federale politie ingezet. Onlangs maakte een delegatie van Belgische politiemensen samen met buitenlandse collega's een dienstreis naar Parijs.

Eerder werden er al dienstreizen naar het Verenigd Koninkrijk ondernomen.

1) Kan de minister mij meedelen welke buitenlandse verplaatsingen de personeelsleden van de federale politie in het kader van het EU-voorzitterschap al hebben ondernomen of nog zullen ondernemen?

2) Kan ze mij meedelen over hoeveel personeelsleden (per graad) het gaat?

3) Kan ze mij per reis meedelen wat de opdracht en / of het programma was of is?

4) Kan ze mij tevens de totale kostprijs per reis meedelen?

Antwoord ontvangen op 24 april 2012 :

1. Personeelsleden van de federale politie hebben, in het raam van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, deelgenomen aan verschillende projecten in de volgende landen :

2. 147 personeelsleden (van alle graden) hebben deelgenomen aan de organisatie van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

3 en 4. De programma’s van de verschillende projecten zijn te talrijk om deze op een exhaustieve manier weer te geven.

De totale kostprijs van deze verschillende opdrachten bedraagt 40 958,36 euro, verdeeld als volgt :

Project Harmony (1 652,56 euro)

A generic european crime intelligence model

Project LO (10 419,33 euro)

Opdrachten van de verbindingsofficieren

Augias (6902,40 euro)

To tackle illegal international waste transports

Coppra (12 634,08 euro)

Community Policing Preventing Radicalism and Terrorism

Diverse opdrachten (9 349,99 euro)

Verschillende opdrachten die de federale politie heeft uitgevoerd