Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3912

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Vrachtwagens - Controle - Overtredingen - Buitenlandse vrachtwagens

politiecontrole
overtreding van het verkeersreglement
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
geografische spreiding
wegvervoer

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-3912 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het transport over de weg is onderworpen aan talrijke regels neergeschreven in verschillende wetten, decreten, ordonnanties en besluiten.

Hierover de volgende vragen :

1) Hoeveel vrachtwagens werden in het kader van de handhaving van deze regels gecontroleerd op het Belgische wegennet in de jaren 2008, 2009 en 2010? Graag ook een opsplitsing per gewest.

2) Hoeveel van de gecontroleerde vrachtwagens in de jaren 2008, 2009 en 2010 reden met een Belgische nummerplaat, hoeveel met een buitenlandse nummerplaat? Hier ook graag een opsplitsing per gewest.

3) Hoeveel overtredingen werden er vastgesteld in de jaren 2008, 2009 en 2010? Ook hier graag een opsplitsing per gewest.

4) Van deze overtredingen, hoeveel werden er begaan met vrachtwagens met een Belgische nummerplaat, hoeveel met vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat?

5) Graag een overzicht van de vastgestelde overtredingen in 2008, 2009 en 2010. Deze cijfers ook opgesplitst per gewest.

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Hierna volgen de gevraagde gegevens. Deze cijfers hebben enkel betrekking op de acties van de gespecialiseerde controledienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De gevraagde opsplitsing per gewest kan niet worden weergegeven. Zij werd vervangen door een opsplitsing tussen de prestaties van de Nederlandstalige en de Franstalige controleurs van voornoemde controledienst.

Deze opsplitsing stemt grotendeels overeen met de gevraagde opsplitsing daar de controleurs opereren in regio van hun taalrol.

Het volumeverschil tussen beide taalgroepen is een gevolg van het verschil in personeelsbezetting van beide groepen (gemiddeld 22 Nederlandstaligen en 17 Franstaligen) en van het verkeersvolume in Vlaanderen en Wallonië. Beide groepen werken volgens de zelfde instructies

1) Controles

Jaar

Nederlandstalige
controleurs

Franstalige
controleurs

2008

25 331

19 671

2009

22 438

17 512

2010

19 886

16 764

2) Gecontroleerden volgens herkomst

Jaar

Nederlandstalige controleurs


Belgen

Buitenlanders EU

Buitenlanders
niet EU

2008

8 274

16 850

207

2009

6 944

15 268

226

2010

6 269

13 326

291Jaar

Franstalige controleurs


Belgen

Buitenlanders EU

Buitenlanders
niet EU

2008

6 576

12 908

187

2009

5 891

11 487

134

2010

5 623

10 999

142

3) Overtredingen

Jaar

Nederlandstalige
controleurs

Franstalige
controleurs

2008

5 072

2 937

2009

4 934

2 287

2010

4 098

1 940

4) Overtredingen volgens herkomst overtreder

Jaar

Nederlandstalige controleurs


Belgen

Buitenlanders EU

Buitenlanders
niet EU

2008

1 812

3 215

45

2009

1 744

3 153

37

2010

1 274

2 750

74Jaar

Franstalige controleurs


Belgen

Buitenlanders EU

Buitenlanders
niet EU

2008

959

1 924

54

2009

793

1 472

22

2010

710

1 217

13

5) Overzicht vastgestelde overtredingen (globaal overzicht goederen- en personenvervoer)

Meer gedetailleerde gegevens - waarvan het volume vrij goot is om in dit antwoord op te nemen – kunnen steeds verkregen worden bij de Afdeling Controle van de Directie Wegvervoer van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

Nederlandstalige controleurs

Aard overtreding

2008

2009

2010

ADR

221

152

97

Eurovignet

186

1

15

Wetgeving goederenvervoer

1 680

1 233

1 263

Inschrijving

24

28

9

Wetgeving personenvervoer

64

81

54

Rijbewijs

138

124

69

Sociale regelgeving (rij- en rusttijden)

2 235

2 449

2 101

Tachograaf

2 560

2 656

2 279

Technische eisen

987

1 065

806

Toegang tot het beroep

1 133

899

907

Uitzonderlijk vervoer

9

2

2

Verzekering

110

117

54

Verkeersreglementering

1 588

1 706

1 185Franstalige controleurs

Aard overtreding

2008

2009

2010

ADR

25

4

3

Eurovignet

208

0

0

Wetgeving goederenvervoer

538

324

285

Inschrijving

23

11

6

Wetgeving personenvervoer

44

49

63

Rijbewijs

98

50

25

Sociale regelgeving (rij- en rusttijden)

1 560

1 285

996

Tachograaf

1 831

1 463

1 132

Technische eisen

659

530

532

Toegang tot het beroep

384

297

271

Uitzonderlijk vervoer

1

4

4

Verzekering

28

17

18

Verkeersreglementering

1 043

821

815