Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3907

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Vlaams Verkeershandhavingssysteem - Resultaten - Overtredingen - Beboeting - Buitenlandse voertuigen

verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
videobewaking
officiŽle statistiek
geldboete
buitenlandse staatsburger
EU-onderdaan
wegvervoer

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-3907 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van het project "Leveren en opstellen van verkeershandhavingssystemen voor controle op tussenafstanden, inhaalverbod en pechstrookrijden in Vlaanderen" worden sinds 2009 verschillende locaties langs autosnelwegen in Vlaanderen uitgerust met de nodige infrastructuur om de negatie van de wettelijke vereiste tussenafstanden (50m) en het inhaalverbod bij regenweer voor vrachtwagens van op afstand te kunnen controleren. Het systeem kan ook wagens en vrachtwagens registreren en beboeten die onrechtmatig gebruik maken van de pechstrook.

Een site met dergelijke toepassing wordt uitgerust met meetlussen in het wegdek, videocamera's en nummerplaatherkenningscamera's. De meetlussen detecteren de voorbijkomende voertuigen en genereren gegevens zoals het tijdstip, de snelheid, de lengte van het voertuig en de tussenafstand met de voorligger. De videocamera's maken beelden van de verkeerssituatie om de context van de eventuele overtreding te kunnen beoordelen. De nummerplaatherkenningscamera's maken beelden van de nummerplaten en kunnen ze met behulp van de ingebouwde beeldherkenningssoftware identificeren. Het pakket van gegevens dat deze drie toepassingen genereert, wordt bij een mogelijke overtreding gebundeld en doorgestuurd naar de Federale Politie. Zij beschikt over de nodige software om de aangeboden informatie gebruiksvriendelijk te verwerken. Zij beoordeelt tot slot of het effectief om een overtreding gaat en of er al dan niet beboet wordt.

1) Hoeveel overtredingen werden er door de Federale Politie vastgesteld op basis van gegevens verkregen uit de Vlaamse verkeershandhavingssystemen in 2009 en 2010?

2) Hoeveel van de op deze wijze vastgestelde overtredingen in 2009 en 2010 werden gepleegd door vrachtwagens, hoeveel door personenwagens?

3) Hoeveel van de op deze wijze vastgestelde overtredingen in 2009 en 2010 werden gepleegd door personenwagens met een buitenlandse nummerplaat, hoeveel door een vrachtwagen met buitenlandse nummerplaat?

4) Hoeveel van de personenwagens met buitenlandse nummerplaat waarbij een overtreding werd vastgesteld met het Vlaamse verkeershandhavingssysteem in 2009 en 2010 werd daadwerkelijk beboet? Hoeveel van deze boetes werden daadwerkelijk betaald door de overtreders?

5) Hoeveel van de vrachtwagens met buitenlandse nummerplaat waarbij een overtreding werd vastgesteld met het Vlaamse verkeershandhavingssysteem in 2009 en 2010 werd daadwerkelijk beboet? Hoeveel van deze boetes werden daadwerkelijk betaald door de overtreders?

6) Graag ook een overzicht per nationaliteit van de personenwagens met een buitenlandse nummerplaat waarvan de overtreding werd vastgesteld via het Vlaams verkeershandhavingssysteem in 2009 en 2010?

7) Tot slot graag ook een overzicht per nationaliteit van de vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat waarvan de overtreding werd vastgesteld via het Vlaams verkeershandhavingssysteem in 2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Ik heb de eer het geachte Lid het volgende te antwoorden :

1) In 2009 en 2010 samen werden er door de Federale Wegpolitie van de provincie Oost-Vlaanderen met behulp van het Vlaamse verkeershandhavingssysteem 699 overtredingen vastgesteld. De Federale Wegpolitie van de andere provincies stelt geen overtredingen vast met behulp van de in de vraag vermelde Vlaamse verkeershandhavingssystemen.

2) Van die 699 overtredingen werden er 696 gepleegd door bestuurders van vrachtwagens en drie door bestuurders van personenauto’s ( met caravan).

3) 387 overtredingen werden begaan door bestuurders van voertuigen met een buitenlandse nummerplaat; het betrof 384 bestuurders van een vrachtwagen en drie bestuurders van een personenauto (met caravan).

Uit het rapport van mijn administratie met betrekking tot de jaarlijks afgelegde kilometers op het volledige Belgische wegennet in 2009 kan worden afgeleid dat ongeveer 44 % van het aantal gereden vrachtwagenkilometers werd afgelegd door bestuurders van vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat. Voor wat de autosnelwegen betreft, mag worden aangenomen dat dit percentage nog hoger zal zijn. Het is bijgevolg geen verrassing dat 387 van de 699 overtredingen werden begaan met een voertuig met buitenlandse nummerplaat.

4) tot 7) Hoeveel van de boetes daadwerkelijk werden betaald door de overtreders kan niet worden meegedeeld.

De 3 personenwagens (met caravan) waren ingeschreven in Nederland.

In de tabel hierna wordt het land van inschrijving van de vrachtwagens vermeld waarvoor via het Vlaamse verkeershandhavingssysteem overtredingen werden vastgesteld.

Oostenrijk

Bulgarije

Tsjechische Republiek

Duitsland

Denemarken

Spanje

Estland

Frankrijk

Groot-Brittannië

Griekenland

Hongarije

Kroatië

2

1

17

34

5

14

3

39

14

3

2
Italië

Ierland

Luxemburg

Litouwen

Nederland

Portugal

Polen

Slovakije

Slovenië

Turkije

Oekraïne

14

2

9

20

115

12

51

10

5

3

1

Bron : Centrex Wegverkeer