Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-39

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 30 augustus 2010

aan de minister van Justitie

JustScan - Digitalisering gerechtsdossiers

griffies en parketten
toepassing van informatica
digitalisering
elektronisch document management

Chronologie

30/8/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-39 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Brussel, Bergen, Antwerpen, Brugge en Luik zijn de vijf pilootsites waar sinds 1 maart 2007 gerechtsdossiers in onderzoek worden gedigitaliseerd. JustScan richt zich op strafzaken, maar heeft niet de intentie om gerechtsdossiers te archiveren.

Graag had ik antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Welke zijn de resultaten van Justscan na 3 jaar?

2. Wordt dit pilootproject uitgebreid naar andere arrondissementen? Waarom wel/niet?

3. Hoeveel kostte Justscan in 2007, 2008 en 2009?

4. Wenst u dat de werking bij de griffies elektronisch kan verlopen (verzenden van elektronische kopie van een vonnis, elektronische betaling,)? Is hieromtrent reeds een pilootproject gestart of staat dat in de steigers?

5. Zo ja, welke hoven werden voor deze test geselecteerd en sinds wanneer trad dit in werking? Zo neen, wanneer wenst de minister hiermee te starten en waar?

6. Welke middelen heeft de minister hiervoor vrijgehouden? Worden er hiervoor extra middelen/inspanningen gepland? Zo ja, waar en waarom? Zo neen, waarom niet?

7. Wat met het elektronisch neerleggen van conclusies en stukken? Wanneer denkt de minister dat dit mogelijk zal zijn? Wenst hij de griffies in fasen op elektronische manier te laten functioneren ? Zo ja, welke timing hanteert hij en tegen wanneer zouden alle griffies het papieren tijdperk verlaten hebben en geruild voor het digitale tijdperk?