Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3893

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 2 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Administratie patrimoniumdocumentatie - Achterstand - Vertraging - Sociale woning

kadaster
huisvesting
toewijzing van een woning

Chronologie

2/12/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4438

Vraag nr. 5-3893 d.d. 2 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zowel bij de inschrijving voor de huur van een sociale woning in Vlaanderen als bij de toewijzing worden de voorwaarden bevat in de Wooncode en het kaderbesluit sociale huur gecontroleerd. Voor eigendom geldt de voorwaarde dat men geen onroerend goed of grond bestemd voor woningbouw in volle eigendom of volledig vruchtgebruik mag hebben. Voor deze controle wordt gewerkt met verklaringen op eer, die zowel bij inschrijving als bij toewijzing worden gecontroleerd door de administratie patrimoniumdocumentatie in Brussel. Hierover ondervraagd antwoordde de Antwerpse schepen van Wonen recent "dat deze dienst enkele maanden geleden heeft laten weten vertraging te hebben opgelopen."

Kan de geachte minister mij meedelen:

1) Is hij op de hoogte van deze vertraging?

2) Hoe lang bedraagt de vertraging bij de betrokken dienst? Binnen welke termijn krijgt de huisvestingsmaatschappij gemiddeld een antwoord?

3) Wat is de oorzaak van de vertraging?

4) Op welke wijze worden controleaanvragen bij de administratie patrimoniumdocumentatie behandeld?

5) Binnen welke termijn hoort een controleaanvraag te worden afgehandeld?

6) Op welke wijze en binnen welke termijn denkt de minister de opgelopen vertraging te kunnen inhalen?